Дисципліни 
Біохімія (Брз)
Товарознавство харчових продуктів (Крм)
Неорганічна хімія (Брз)
Органічна хімія (Брз)
Мікробіологія та фізіологія (Брз)
Процеси та апарати харчових виробництв (Слт)
Аналітична хімія (Брз)
Дизайн страв та кондитерських виробів (Слт)
Етика у громадському харчуванні (Слт)
Кухня країн світу(Днл)
Мікробіологія та фізіологія
Організація виробництва в закладах ресторанного господарства (Днл)
Основи стандартизації та конролю якості харчової продукції (Слт)
Особливості ресторанного сервісу (Днл)
Технологія виробництва кулінарної продукції (Днл)
Технологія кондитерської продукції (Днл)
Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства(Днл)