Правові засади митної справи (Гмб)
(ПЗМС (Гмб))

“Митне право” є вибірковою дисципліною циклу професійної та практичної підготовки за вибором студента з Правознавство. Метою дисципліни є надання студентам необхідних правових знань щодо митного права та митного законодавства України, організації та здійснення митної справи в умовах формування ринкової економіки та поширення зовнішньоекономічної діяльності. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з курсів “Теорія держави і права”, “Конституційне право”, “Адміністративне право”