Цивільний процес - 1 (Тлч)
(ЦП-1 (Тлч))

Цивільний процес - 1
Напрям підготовки - правознавство