Конституційне право України (Знх)
(КПУ (Знх))

Конституційне право України (частина перша).

Кафедра конституційного та адміністративного права (ККАП)