Економіка підприємства (для КЧ, КН) (Ппв)
(ЕП (КЧ, КН) (Ппв))

Метою навчальної дисципліни є надання знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.