Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (Ккр)
(ЗЕДП(Ккр))

«Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є нормативною дисципліною циклу професійної і практичної підготовки фахівців з економіки підприємства. Метою дисципліни є формування знань об’єктивних закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей зовнішньоекономічної діяльності, а також набуття практичного досвіду їх використання. Для засвоєння програми дисципліни необхідні знання, вміння та компетенції з таких дисциплін як історія економіки та економічної думки, макроекономіка, економіка підприємства.