Економіка підприємства-2 (для КН) (Ппв)
(ЕП(для КН) -2 (Ппв))

Метою навчальної дисципліни є формування системи спеціальних знань і практичних навичок у галузі аналізу та планування показників господарсько-виробничої діяльності підприємства з урахуванням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища його функціонування.