Об'єктно-орієнтоване програмування (ШмдРЯ)
(ООП (ШмдРЯ))

 Гостьовий вхід до дисципліни дозволено
 Для цієї дисципліни потрібне кодове слово

Метою навчальної дисципліни - отримання студентами базових знань і практичних навиків основ сучасної технології розробки і реалізації складних і
програмних продуктів. Отримані знання можуть бути використаний в розробці системного і прикладного програмного забезпечення..
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен
знати:
основні ідеї і поняття об'єктно-орієнтованого підходу в розробці алгоритмів і програм, сучасні методи програмування.
об'єктно-орієнтовану мову програмування C++,
а так само практичне застосування програмування у візуальних середовищах програмування.
основні, які широко використовуються, алгоритми обробки текстової інформації, основних обчислювальних методів і прийомів.
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен
вміти:
здійснювати розробку алгоритмів і програм з використанням об'єктно-орієнтованого підходу на мовах об'єктно-орієнтованого програмування.
використовувати візуальні середовища програмування.

Гостьовий вхід до дисципліни дозволено  Для цієї дисципліни потрібне кодове слово