Валеологія (Влк)
(Валеологія(Влк))


Валеологія - система наукових знань про здоров'я людини. Предмет, об'єкт, завдання та методи валеології. Місце валеології в системі наук про здоров'я людини. Фізіологічна норма та здоров'я. Здоров'я і хвороба. Валеологія і синологія. Валеологія і екологія. «Екологія внутрішнього середовища людини». Здоровий спосіб життя. Проблеми шкільної валеології.

Цивілізація та її наслідки: гіподинамія, стрес, десинхроноз, екологічні проблеми тощо. Проблеми здоров'я: суб'єктивні, об'єктивні та соціальні. Роль вчителя у формуванні, зміцненні, збереженні здоров'я, у профілактиці захворювань. Співдружність вчителів, батьків та лікарів у вихованні здорових дітей. Поняття про ЗСЖ. Від чого залежить здоров'я дітей. Стан здоров'я дітей України, області, конкретного учбового закладу. Фактори, які формують здоров'я дітей і дорослих. Критерії здоров'я. Формування здорового способу життя як соціально-педагогічна та медична проблема.