Іноземна мова за професійним спрямуванням (туризм)- 1 (Єрм)
(ІМПС(туризм)-1(Єрм))