Іноземна мова за професійним спрямуванням - 1 (нім., Пнм)
(ІМПС - 1 (нім., Пнм))

Наведіть тут мету вашої дисципліни, її короткий опис. Нижче напишіть наступні дані:

Напрям навчання -

Рекомендований семестр навчання -