Іноземна мова за професійним спрямуванням (туризм)- 2 (Єрм)
(ІМПС(туризм)-2(Єрм))

Спеціальність "Туризм" частина 2
семестр 2