Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у відсотках оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS

Відсотки підсумкової оцінки

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Пояснення

Приблизний відсоток студентів, які отримують відповідну оцінку

90-100

Відмінно

A

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані лише з незначною кількістю помилок.

10

82–89

Добре

B

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вище середнього рівня з кількома помилками.

25

75–81

C

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані вірно з певною кількістю суттєвих помилок.

30

67–74

Задовільно

D

Кредит зараховано. Контрольні заходи виконані непогано, але зі значною кількістю недоліків.

25

60–66

E

Кредит зараховано. Виконання контрольних заходів задовольняє мінімальним критеріям.

10

35–59

Незадовільно

FX

Кредит не зараховано. Студенту надається можливість скласти оговорені контрольні заходи для поліпшення підсумкової оцінки

-

1–34

F

Кредит не зараховано. Студент повинен повторно освоювати навчальний матеріал дисципліни (модуля).

-

Остання версія: понеділок 21 вересень 2009 09:01