Перелік програм підвищення кваліфікації у Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

Короткострокова курсова підготовка та підвищення кваліфікації осіб,

які не мають вищої освіти за такими професіями:

Назва програми підготовки
1. Організація малого бізнесу
2. Богослов`я
3. Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних кадрів
4. Медіаосвіта (медіа грамотність)
5. Управлінська діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні
6. Сфера обслуговування
7. Управління організаціями, підприємствами, установами
8. Підвищення кваліфікації бухгалтерів
9. Сучасні інформаційні технології 

Після закінчення навчання з курсової підготовки та підвищення кваліфікації випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації з обраної спеціальності.