Звіт про викорстання та надходження коштів, кошторис на поточний рік та всі зміни до нього