Навчальні програми дисциплін

Автомобілі

Автомобільні двигуни

Автоматизовані системи управління на транспорті

Автотранспорт глибоких кар’єрів

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання

Вступ до фаху

Гібридні і альтернативні енергоустановки

Гідравліка, гідро- і пневмоприводи

Деталі машин і ПТО

Економіка підприємства

Експлуатаційні матеріали

Експлуатація і обслуговування машин в кар’єрах

Електронне та електричне обладнання автомобілів

Електротехніка, електронна та мікропроцесорна техніка

Ергономіка на автомобільному транспорті

Загальний курс транспорту

Логістика

Менеджмент у автотранспорті

Мехатронні системи автомобілів

Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

Опір матеріалів

Організація автомобільних перевезень та безпека дорожнього руху

Основи теорій систем і управління

Основи програмування та системи автоматизованого проектування автомобілів

Основи сертифікації і технічна експертиза транспортних засобів

Основи теплотехніки

Основи технічної діагностики автомобілів

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Спеціалізований рухомий склад

Сучасні інформаційні технології

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів

Сучасні технології ремонту автомобілів

Теоретична механіка

Теорія і методи наукової творчості

Теорія механізмів і машин

Технічна експлуатація автомобілів

Технічна експлуатація автомобілів з мікропроцесорними системами керування

Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Транспортна логістика

Триботехніка

Фірмове обслуговування автомобілів