Класичний приватний університет

Класичний приватний університет – вищий навчальний заклад приватної форми власності, який у 1992 р. заснував громадянин України, доктор наук з державного управління, професор Огаренко Віктор Миколайович. Університет акредитований в цілому за ІV рівнем, його випускники одержують дипломи державного зразка.

Класичний приватний університет є одним з провідних центрів освіти в регіоні – з ним у межах Науково-освітнього комплексу плідно співпрацюють 175 навчальних та наукових закладів Запорізької та інших областей. Крім того, він є засновником Мелітопольського, Енергодарського, Бердянського, Кіровоградського інститутів державного та муніципального управління, які представляють університет у своїх містах, а також Коледжу і Класичного приватного університету.

У 2000 тому в Запорізькому інституті державного та муніципального управління, який тільки оселився на вулиці Жуковського поряд з двома відомими в Запоріжжі університетами, готували спеціалістів за 5 спеціальностями й навчалося в ньому всього одна тисяча студентів. Минулі роки були роками безперервного зростання цього вищого навчального закладу: спочатку інститут перетворився в Гуманітарний, а згодом і в Класичний університет. І це не просто зміна вивісок. Це принципова зміна якості закладу.

Класичний приватний університет ще при створенні ставив своїми основними завданнями виховання фізично здорового, духовно збагаченого, національно свідомого, інтелектуально розвинутого, професійно підготовленого спеціаліста для незалежної України, який прагне оновлювати свої знання протягом усього життя, тому пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти, викладені у Національній доктрині розвитку освіти та Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, є змістом повсякденної роботи університету.

Сьогодні Класичний приватний університет – це навчально-наукові інститути журналістики та масової комунікації, управління, економіки, права ім. В. Сташиса, іноземної філології, здоров’я, спорту та туризму, а також Мелітопольський, Енергодарський, Бердянський, Кіровоградський інститути державного та муніципального управління, центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації та коледж. Крім того, це інститут інформаційних технологій в освіті, який забезпечує дистанційну підтримку освітнього процесу, науково-дослідний інститут, науково-дослідні центри, локальна комп’ютерна мережа, яка підключена до Інтернету й охоплює понад 10 комп'ютерних залів, кафедри та управлінські структури , видавництво з мінідрукарнею, університетська мініАТС, лінгафонний клас, новітня бібліотека, читальні зали, лабораторії, спеціалізовані кабінети та світлі аудиторії – самий сучасний навчальний і науковий комплекс. Крім того, до послуг студентів – навчально-оздоровчий центр на узбережжі Азовського моря. Класичний приватний університет постійно будується, щоб мати можливість забезпечити своє стрімке зростання.

Понад 360 аспірантів і докторантів ведуть наукову роботу за 26 науковими спеціальностями. Щорічно викладачі і науковці університету захищають до 30 кандидатських і до 7 докторських дисертацій. Вісім спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертації за 14 спеціальностями в Класичному приватному університеті атестують науковців з усієї України.

Понад 10 тисяч студентів готуються бути молодшими спеціалістами, бакалаврами, магістрами, докторами філософії за 35 спеціальностями. Їх навчають понад 70 докторів наук професорів і понад 150 кандидатів наук, доцентів.

Класичний приватний університет співпрацює з університетами Польщі, Канади, Великої Британії, Німеччини, Італії, Китаю, Республіки Корея, більшості країн СНД.

Щорічно університет приймає в своїх стінах представників іноземних країн: із США, Норвегії, Білорусі, Молдови, Грузії, Польщі, Туреччини, Росії, Болгарії, Німеччини, Канади, Нідерландів, Швейцарії, Швеції, Ізраїлю,  Туреччини, Чехії тощо.

Студенти університету беруть активну участь у міжнародному житті молоді: вони стажуються у Туреччині, Єгипті, Марокко, Австрії та Франції; за програми культурного обміну відвідують Канаду, США, Німеччину, Китай тощо.

Класичний приватний університет є членом Міжнародної асоціації університетів (International Association of Universities). Визначною подією стало підписання університетом Великої Хартії університетів (Magna Charta Universitetum), яке відбулося 17 вересня 2010 р. в Болонському університеті, м. Болонья, Італія.

Для працевлаштування випускників налагоджено систему двосторонніх договорів з провідними підприємствами і організаціями регіону, яка дає змогу втілювати комплексну систему „Від практики до працевлаштування”.

Юнаки-студенти можуть додатково пройти навчання на кафедрі військової підготовки й цивільної оборони університету, яка готує офіцерів запасу.

Класичний приватний університет – це студентське містечко європейського зразка із розгалуженою інфраструктурою: три комфортабельні шестиповерхові навчальні корпуси, розташовані в центрі міста; спортивний комплекс зі стадіоном; плавальним басейном і тренажерними залами, школа-колегіум для учнів 1–4-х класів.