Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

Заснований в 1999 році як факультет післядипломної освіти, з 01 вересня 2004 року - Інститут післядипломної освіти ГУ «ЗІДМУ», з листопада 2007 року – Інститут післядипломної освіти Класичного приватного університету, з 01 вересня 2011 року – Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації  Класичного приватного університету.

Директор Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації КПУ Каріка Іван Михайлович.

У багатьох сферах професійної діяльності в Запорізькому регіоні зайнято сотні працівників без фахової освіти. Тоді як сучасний рівень вимог зобов'язує фахівця володіти відповідними знаннями, уміннями та навичками в визначеній сфері професійної діяльності. В більшості випадків увесь необхідний комплекс знань може дати лише додаткова фахова освіта, яку одержать слухачі, що навчаються в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

Можливість перепідготовки спеціалістів в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації базується на реальних передумовах з урахуванням кадрового потенціалу, навчально-методичного забезпечення та характеру організації навчального процесу.

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації дає змогу розширити та поглибити раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні, що відповідає сучасним потребам органів державного, муніципального управління та виробництв.

Головна мета діяльності Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації - надання можливості одержання нової кваліфікації з нової спеціальності на основі раніше здобутої освіти, а також набуття досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань та умінь.

Основні напрями діяльності Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації:

 • організація освітньої діяльності, яка включає навчальну, наукову, організаційну, методичну роботу;
 • перепідготовка кадрів на рівні "спеціаліст" які вже мають повну вищу освіту з будь-якого фаху за контрактом;
 • курсова підготовка кадрів;
 • підвищення кваліфікації кадрів;
 • забезпечення можливості для набуття слухачами професійних знань відповідно до освітніх стандартів;
 • взаємодія з підприємствами, установами, організаціями та навчальними закладами.

Організація навчального процесу в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації  здійснюється з максимальним урахуванням інтересів слухача та на основі індувідуального підходу.

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету проводить освітню діяльність за спеціальностями:

Перепідготовка  спеціалістів

Код
Спеціальність
Термін навчання
7.02030302
Мова і література (англійська)
2 роки
7.02030304
Переклад
2 роки
7.03030101
Журналістика (за видами)
1 рік
7.03050301
Міжнародна економіка
1 рік
7.03050801
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
1 рік
7.03050901
Облік і аудит
1 рік
7.03050401
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
1 рік
7.03050701
Маркетинг
1 рік
7.05010301
Програмне забезпечення систем
1 рік
7.13010201
Соціальна робота
1 рік
7.03010201
Психологія
1 рік
7.03060101
Менеджмент організацій і адміністрування
1 рік
7.01020101
Фізичне виховання
1 рік
7.01020302
Фізична реабілітація
1 рік
7.14010301
Туризмознавство (за видами)
1 рік
7.03050802
Банківська справа
1 рік

Перепідготовка молодших спеціалістів

Код
Спеціальність
Термін навчання
5.05010301
Розробка програмного забезпечення
1 рік
5.08010102
Землевпорядкування
1 рік

 

По завершенні навчання видається диплом  державного зразка з присоєнням кваліфікації.
Перелік необхідних документів для вступу до Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації:

 • заява на ім’я ректора;
 • паспорт (копія 1-2 стор., 11 стор.);
 • диплом з додатком (оригінал і копія) про закінчення внз;
 • медична довідка (форма 086-У);
 • 6 фотографій (3х4);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. 

Курсова підготовка та підвищення кваліфікації кадрів
Серед інших напрямів діяльності  Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації є короткострокова курсова підготовка та підвищення кваліфікації осіб, які не мають вищої освіти за такими професіями:

Спеціальність
Термін навчання
1
Підвищення кваліфікації фахівців з організації малого бізнесу
від 10 днів до 3 місяців
  2
Підвищення кваліфікації за програмою "Богослов'я"
від 10 днів до 3 місяців
3
Підвищення кваліфікації педагогічних та накуково-педагогічних кадрів
від 10 днів до 3 місяців
4
Підвищення кваліфікації за програмою "Медіаосвіта (медіа грамотність)"
від 10 днів до 3 місяців
5
Підвищення кваліфікації за програмою "Управлінська діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні"
від 10 днів до 3 місяців
6
Підвищення кваліфікації за програмою "Сфера обслуговування"
від 10 днів до 3 місяців
7
Підвищення кваліфікації за програмою "Управління організаціями, підприємствами, установами"
від 10 днів до 3 місяців
8
Підвищення кваліфікації бухгалтерів
від 10 днів до 3 місяців
9
Підвищення кваліфікації за програмою "Сучасні інформаційні технології"
від 10 днів до 3 місяців
10
Підвищення кваліфікації за програмою "Соціальна робота"
1 рік

Після закінчення навчання з курсової підготовки та підвищення кваліфікації випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації з обраної спеціальності.

Термін навчання від 10 днів до 3 місяців.

Адреса приймальної комісії:
69002 м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б,
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
Тел. (0612) 764-14-91
Тел./факс (0612) 63-99-73

Адреса Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації
КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
69002 м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б
тел. 2204727

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації має ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спортуУкраїни  серія АЕ №285246 від 18.09.2013 р.на надання освітніх послуг

Освітню діяльність в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад Класичного приватного університету. Освітня діяльність проводиться на підставі затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України навчальних планів з перепідготовки та з необхідним навчально-методичним забезпеченням. Навчання в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету ґрунтується на новітніх досягненнях науки. Навчання проводиться з урахуванням дистанційної форми навчання. Зарахування здійснюється після подання відповідних документів та оплати навчання.