Запрошення

ІІІ Міжнародна науково-методична конференція “ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ”

 

 29–30 жовтня 2009 року - Класичний приватний університет, Запоріжжя, Україна

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Класичний приватний університет, Київський економічний інститут менеджменту, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, Університет економіки та права “Крок”, Інститут підприємницької діяльності (Бєларусь), Університет “Perspectiva-Int” (Молдова)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мета проведення:
встановлення та розвиток взаємовигідного співробітництва
між вищими навчальними закладами недержавної форми власності,
а також розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо
вирішення актуальних проблем у приватній вищій школі

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Голова організаційного комітету –
ректор Класичного приватного університету,
д.держ.упр., професор Огаренко В.М.

Запрошуємо
ректорів і проректорів вищих
навчальних закладів недержавної
форми власності України
і зарубіжжя взяти участь
у наукових заходах,
що проводитимуться
в Класичному приватному університеті.

Напрями роботи конференції:

 1. Обмін передовим досвідом між вищими навчальними закладами недержавної форми власності для подолання кризових явищ.
 2. Інноваційний тип розвитку та використання інформаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів.
 3. Інституціоналізація приватної вищої школи.
 4. Розвиток міжнародної співпраці між вищими навчальними закладами недержавної форми власності.
 5. Формування та розвиток науково-дослідного потенціалу вищих навчальних закладів недержавної форми власності.
 6. Підготовка конкурентоспроможних фахівців у вищих навчальних закладах недержавної форми власності відповідно до ринкового попиту.
 7. Впровадження системи безперервного навчання в приватній вищій школі.

 

Для участі в конференції необхідно до 5 жовтня 2009 р. подати в організаційний комітет заявку із зазначенням теми доповіді. У разі неможливості особистої участі в роботі конференції просимо додатково повідомити про це в організаційний комітет.

Учасники конференції під час її роботи мають можливість
безоштовно подати статті до видань університету:

 

 • Науково-виробничого журналу “Держава та регіони”, який видається серіями: “Економіка та підприємництво” (внесено до переліку фахових видань), “Державне управління” (внесено до переліку фахових видань), “Право”, “Гуманітарні науки” (внесено до переліку фахових видань за напрямом “Філологія”);
 • Наукового журналу “Складні системи і процеси” (внесено до переліку фахових видань з технічних наук);
 • Збірника наукових праць “Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики” (внесено до переліку фахових видань);
 • Збірника наукових праць “Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки” (внесено до переліку фахових видань з педагогіки).

Статті приймаються українською, російською та англійською мовами, обсяг – 0,5-1 авт. арк. Рукопис статті має містити анотацію українською (російською) та англійською мовами. Технічні вимоги до оформлення статей: стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word, поля з усіх боків – 20 мм, шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5. Форма заявки додається.

 

Адреса організаційного комітету

        Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, науковий відділ і Науково-
дослідний інститут Класичного приватного університету
        тел. / факс: (061) 220-10-08
        E-mail: dep-science@zhu.edu.ua
        http://www.zhu.edu.ua

        Проректор з наукової роботи:
        д.е.н., професор Корінєв Валентин Леонідович,
        тел.: (061) 220-58-60, моб. + 38 (050) 4875951