Кафедра кримінального процесу та криміналістики

Історія кафедри:
Кафедра кримінального процесу та криміналістики заснована у вересні 2000 року. Витоками створення окремої кафедри стало функціонування однойменної секції з криміналістики у складі кафедри кримінального права. Необхідність розробки теоретичних питань тактики та методики розслідування злочинів, надання допомоги при підготовці наукового потенціалу, дослідження процесуальних аспектів діяльності правоохоронних органів і активізації учбового процесу сприяла заснуванню кафедри кримінального процесу та криміналістики.

 

Завідуючий кафедри

Лукашевич Віталій Григорович 

д.ю.н , професор, Заслужений юрист України

Відомості про фахівця  Наукові праці Лукашевич В.Г.

Контакти:

 

 

Заступник завідуючого кафедри

Калюга Каріна Вікторівна 

к.ю.н

Відомості про фахівця  Наукові праці Калюга К.В.

Контакти:

 

 

Навчальний процес забезпечують:

№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Вид трудових відносин
Учена ступінь
Учене звання
Рівень освіти
1
Завідувач кафедри,
(професор)
Лукашевич Віталій Григорович
шт.
Доктор юридичних наук
професор
Вища
2
Заступник завідувача кафедри, (доцент)
Калюга Каріна Вікторівна
шт.
Кандидат юридичних наук
б/з
Вища
3
Доцент
Скрябін Олексій Миколайович
шт.
Кандидат юридичних наук
доцент
Вища
4
Доцент
Дєєв Максим Валерійович
шт.
Кандидат юридичних наук
доцент
Вища
5
Доцент
Білоусов Андрій Сергійович
шт.
Кандидат юридичних наук
доцент
Вища
6
Доцент
Огаренко Євгеній Анатолійович
шт.,сум.
Кандидат юридичних наук
б/з
Вища
 
7
 
Доцент
Кравченко Олександр Анатолійович
шт., сум
Кандидат юридичних наук
доцент
Вища
8
Доцент
Єрмоленко Вікторія Анатоліївна
шт.
Кандидат юридичних наук
б/з
Вища
9
Методист
Капуста Анастасія Миколаївна
шт.
Студент
б/з
 

 Наукова діяльність кафедри полягає у дослідженні наступних питань:

  • актуальні проблеми криміналістики;
  • актуальні проблеми кримінального процесу України та зарубіжних країн;
  • судово-правова реформа в Україні;
  • методика розслідування окремих видів злочинів;
  • психологія в розслідуванні злочинів;
  • юридична психологія;
  • судове право;
  • організація роботи правоохоронних та правозахисних органів в Україні та зарубіжних країнах.

Зображення дактілокарти та криміналістичної лупи

Розробка цих тем дає змогу викладачам кафедри друкувати колективні та особисті підручники, коментарі до законодавства, монографії, курси лекцій, навчальні посібники.
Кафедра кримінального процесу та криміналістики забезпечує викладання в Інституті права більш ніж 20 навчальних курсів:

- Криміналістика
- Кримінальний процес України
- Кримінальний процес зарубіжних країн
- Судові та правоохоронні органи України
- Адвокатура України
- Прокуратура України
- Юридична психологія
- Психологія в розслідуванні злочинів
- Методика розслідування комп’ютерних злочинів
- Планування наукових досліджень
- Методика підготовки та захисту магістерських робіт
- Теорія доказування в кримінальному процесі
- Теоретичні проблеми кримінального судочинства
- Участь захисника у кримінальному процесі
- Тактичні засади діяльності захисника в кримінальному процесі
- Сучасні інформаційні технології та їх використання в практичній юридичній діяльності
- Судова бухгалтерія
- Кримінально-процесуальне провадження
- Юридичне забезпечення охоронної діяльності
- Проблеми розслідування окремих видів злочинів
- Судова медицина та психіатрія
- Судові експертизи
- Правова статистика.

Спеціалізовані навчальні аудиторії обладнані сучасними технічними засобами, які використовуються під час проведення занять.

На виставкових стендах студенти мають змогу ознайомитися зі зразками підроблених грошей, документів, інструментарієм, який використовують злочинці тощо

Зображення криміналістичних засобів та слідового матеріалу

Створені умови для опановування навичками криміналістичної діяльності під час розслідування кримінальних проваджень.

Сучасні можливості кафедри

Для дослідження речових доказів застосовуються технічні засоби: мікроскопи, комп’ютерна техніка.

Зображення дослідження паперових банкнот

Кафедра має науково-методичні зв’язки та з ВНЗ України – Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Національній академії МВС України, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Херсонський державний університет та з відповідними кафедрами зарубіжних ВНЗ.

Зображення оснащення та витратних матеріалів криміналістичного забезпечення

Колектив кафедри надає практичну допомогу правоохоронним органам з питань:

1.Узагальнення кримінальних проваджень з різних категорій злочинів, з метою опанування в практичній діяльності рекомендацій відносно удосконалення слідчої діяльності;
2. Участь у науково-методичних семінарах співробітників судових та правоохоронних органів;
3. Консультування щодо кримінальних проваджень.

Для більш плідного проведення практичних занять з криміналістики був заснований Криміналістичний центр, начальник центру – доцент кафедри Кравченко Олександр Анатолійович.На кафедрі вже багато років працює криміналістичний гурток «Криміналіст»,науковий керівник - Кравченко Олександр Анатолійович.

Використання сучасних технічних засобів та інформаційних технологій навчання в Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету
В Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті зазначається, що освіта "є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, духовного потенціалу народу, ... дієвим чинником модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній арені". Останнім часом для сучасної освіти характерне застосування технологій, які сприяють: індивідуалізації навчання; діяльнісній активізації студентів; діалоговій взаємодії між викладачем і студентом (педагогіка співробітництва).
В Інституті права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету з метою матеріально-технічного та програмного забезпечення інформаційної складової навчального процесу, наближення теоретично-практичних знань студентів до професійного рівня засвоєння та застосування юридичних знань функціонує криміналістичний центр основними завданнями якого є забезпечення  дисциплін, що викладаються в інституті  новітніми досягненнями науково-технічного прогресу, закріплення теоретичних знань, здобутих у процесі навчання, практичними навичками юридичної діяльності.
Основними функціями криміналістичного центру є: проведення у відповідності до навчальних планів усіх видів навчальних занять та консультацій; розробка та використання технічних засобів і новітніх технологій навчання; формування уяви у студентів про значення і місце дисциплін, що вивчається в системі юридичних наук; проведення наукових досліджень та консультацій.
Здобуття професійних навичок майбутніх юристів забезпечують викладачі кафедри кримінального процесу та криміналістики з дисциплін “Криміналістика”, “Судові експертизи”, “Методика розслідування окремих видів злочинів”, “Проблеми доказування у кримінальному процесі” які працюють над розвитком творчого студента, що є не лише носієм певної суми знань, а й здатний вирішувати професійні завдання на достатньому науково-технічному рівні.
В своїй діяльності викладачі вище зазначених дисциплін віддають перевагу всім передбаченим законом технічним засобам та сучасним інформаційним технологіям навчання з метою їх використання в формуванні творчо мислячих кваліфікованих юристів, а саме:
- комплекси науково-технічних засобів (криміналістична валіза, валіза судово-медичного спеціаліста, фотовідеокомплект слідчого);
- науково-практичні і навчальні відеофільми що демонструють порядок проведення окремих слідчих дій та особливості виявлення та вилучення слідів на місці полії (криміналістична відеотека);
- інформаційні технології у боротьбі зі злочинністю (комп'ютерний фоторобот, автоматизоване робоче місце слідчого);
- науково-методичне та технічне забезпечення навчального процесу (електронні підручники, довідники та словники);
- технічні засоби діагностичного та експертного призначення.
Сучасний стан матеріально-технічного та програмного забезпечення інформаційної складової навчального процесу в криміналістичному центрі відповідає покладеним завданням й потребує подальшого вдосконалення в напрямках поновлення навчально-методичного забезпечення дисциплін, впровадження новітніх технологій навчання, придбання науково-технічних засобів збирання, дослідження та використання доказів.