Інститут інформаційних технологій в освіті

Інститут інформаційних технологій в освіті (ІІТО) Класичного приватного університету (КПУ) створений у січні 2009 року реорганізацією Інституту дистанційної освіти, який було засновано в травні 2003 року за ініціативою ректора університету Огаренка В.М.

Основними завданнями, які вирішує Інститут інформаційних технологій в освіті, є:

  • організаційне, методичне та технічне забезпечення надання освітніх послуг за всіма напрямами та спеціальностями, ліцензованими у Класичному приватному університеті, шляхом використання дистанційних технологій навчання;
  • технічна підтримка роботи інформаційних систем Класичного приватного університету та організація і супровід роботи з загальноукраїнськими  інформаційними системами з питань освіти;
  • технічне забезпечення роботи комп’ютерних класів та корпоративної комп’ютерної мережі університету, а також забезпечення цілодобової роботи серверів та каналів університету в Інтернет.

Очолює Інститут управління КПУ проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту інформаційних технологій в освіті, кандидат фізико-математичних наук, доцент Коломоєць Геннадій Павлович.

Коломоєць Г.П. є досвідченим фахівцем з інформаційних технологій та програмної інженерії, він очолював Центр інформаційних технологій Запорізької державної інженерної академії та Центр інформаційних технологій Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.

Коломоєць Г.П. працює професором кафедри системного аналізу та програмної інженерії та є провідним викладачем таких дисциплін, як “Мова програмування Java”, “Основи програмної інженерії”, “Організація комп’ютерних мереж”, “Web-технології на платформі Java” та інш.

Автор більш 70 наукових та навчально-методичних робіт, серед яких навчальний посібник “Организация компьютерных сетей”.

Контакти:

Тел. внутр. 240
к.305
kgp@zhu.edu.ua

Швець Юлій Олександрович — заступник директора Інституту інформаційних технологій в освіті, кандидат фізико-математичних наук, доцент. До жовтня 2013 року очолював Інститут інформаційних технологій в освіті КПУ. Має багатий досвід в організації та впровадженні технологій дистанційного навчання. Є ідеологом створення сайтів підтримки навчальних програм КПУ та Коледжу КПУ на базі програмного комплексу MOODLE.

Швець Ю.О. працює доцентом кафедри системного аналізу та програмної інженерії та є провідним викладачем таких дисциплін, як “Основи програмування”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Менеджмент проектів програмного забезпечення”  та інш.

Автор більш 70 наукових та навчально-методичних робіт, 6 авторських свідоцтв на  винаходи та 1 патент.

Контакти:

Тел. внутр. 298
к.303
july.shvets@zhu.edu.ua

Горбенко Галина Миколаївна — декан факультету дистанційної освіти. Має багатий досвід в організації та впровадженні технологій дистанційного навчання. Приймала активну участь в створенні сайтів підтримки навчальних програм КПУ та Коледжу КПУ на базі програмного комплексу MOODLE.

Горбенко Г.М. працює старшим викладачем кафедри системного аналізу та програмної інженерії та є провідним викладачем таких дисциплін, як “Інформатика”, “Дискретні структури” та інш.

Автор більш 31 наукових та навчально-методичних робіт.

Контакти:

Тел. внутр. 298
к.303
galinagorbenko@ukr.net

Житник Максим Олександрович — начальник навчально-виробничої лабораторії комп’ютерних систем. Є досвідченим фахівцем із інформаційних технологій, мережних та комп’ютерних систем.

Приймає активну участь в модернізації комп’ютерної техніки та корпоративної мережі КПУ. Має ступінь магістра з комп’ютерних наук.

Контакти:

Тел. внутр. 117
к.306
zhitnik@zhu.edu.ua

Інститут інформаційних технологій в освіті підтримує роботу сайту підтримки навчальних програм університету та Коледжу Класичного приватного університету

 

 

Інститут інформаційних технологій в освіті представляє Класичний приватний університет в Єдиній Державній Електронній Базі з питань Освіти (ЄДЕБО):

Забезпечує роботу локальних інформаційних систем “Абітурієнт”, інформаційних систем відділу управління персоналом, сайтів наукової бібліотеки університету, коледжу, електронної пошти та інш.

Інститут інформаційних технологій в освіті підтримує роботу 6 комп’ютерних класів.

Забезпечує цілодобову роботу двох каналів в Інтернет та підтримує роботу корпоративної мережі Класичного приватного університету