Cемінар ІДМУ 11.12.2009

Скачать полную информацию в pdf формате...

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти особисту участь у роботі семінару „Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного законодавства”, який відбудеться 11 грудня 2009 року у Класичному приватному університеті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-Б.

Для участі в роботі семінару необхідно до 1 грудня 2009 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді (за бажанням).
Участь у роботі семінару – безкоштовна, витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.
Робочі мови семінару – українська, російська.

 

З повагою,

Проректор-директор
Інституту державного та муніципального управління
Класичного приватного університету,
д.держ.упр.,
професор                                                                                                    О.Г. Мордвінов

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ СЕМІНАРУ

 1. Корупція як криміногенна проблема.
 2. Антикорупційне законодавство України та особливості його впровадження.
 3. Запобігання та протидія корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування.
 4. Відповідальність за корупційні правопорушення.
 5. Основні напрями реформування системи державного управління.
 6. Державне регулювання соціально-економічного розвитку України та регіонів.
 7. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в умовах політичної та соціально-економічної нестабільності.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 • Текст повинен бути підготов-лений за допомогою редактора Microsoft Word.
 • Обсяг рукопису – не більше 2 повних сторінок.
 • Текст розташовується на аркушах формату А4.
 • Поля: ліве і праве – по 2,5 см; верхнє і нижнє – по 2 см.
 • Міжрядковий інтервал – полуторний, абзацний відступ – 1,0, сторінки без нумерації.
 • Шрифт – Times New Roman, розмір 14.
 • Назва тез – по центру великими літерами жирно.
 • Прізвище та ініціали автора (авторів) – у правому верхньому куті сторінки перед назвою тез.
 • Матеріал повинен відповідати вимогам для відкритого друку.

 

Видання збірника матеріалів семінару планується до початку семінару.

Реєстрація учасників:

 

                11 грудня 2009 р.
                з 9:00 до 10:00

                (вул. Жуковського, 70 Б)
 
Відкриття:

 

                11 грудня о 10:00

Адреса оргкомітету:

 

                Інститут державного та муніципального управління
                Класичного приватного університету,
                вул. Гоголя, 100,
                м. Запоріжжя, Україна, 69002
 
Телефони для довідок:

 

                (0612) 60-31-47, 60-30-69
                факс: (061) 220-10-02
 
e-mail:                 IDMU_KPU@ukr.net

 

ЗАЯВКА

на участь в семінарі
„Інституціональні зміни системи державного управління України в умовах
суспільних трансформацій та посилення вимог антикорупційного
законодавства”

Прізвище, ім’я, по-батькові                                                                                                 
Науковий ступінь                                                                                                 
Вчене звання                                                                                                 
Організація                                                                                                 
Посада                                                                                                 

 

Планую (необхідне виділити):

 • виступити з доповіддю (до 15 хв.);
 • виступити з повідомленням (до 5 хв.);
 • взяти участь як слухач;
 • опублікувати тези доповіді;

 

Назва доповіді (повідомлення)

 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

 

Потреба в технічних засобах (необхідне виділити):

 • проектор;
 • мультимедійний комплекс

 

 

Потреба в житлі (потрібне відзначити):

 • так;
 • ні.

 

 

Дата приїзду ____.12.2009 Дата від’їзду ____.12.2009

 

Координати для зв’язку:

Поштова адреса                                                                                                 
Службовий телефон                                                                                                 
Домашній телефон                                                                                                 
E-mail                                                                                                 

 

Дата ______.______.2009 Підпис __________________