Д 17.127.07
П.І.Б
Автореферат
Дисертація
Відгуки
Юрчишин Василь Миколайович
ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФУНКЦІЇ ПРОКУРОРА У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

 Відгук 1

 Відгук 2

 Відгук 3

Шуміло Ольга Олексіївна
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ З ТВАРИНАМИ КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЖОРСТОКОМУ ПОВОДЖЕННЮ З ТВАРИНАМИ

 Відгук 1

 Відгук 2

Рябих Наталія Володимирівна
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ОХОРОНУ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я

 Відгук 1

 Відгук 2

Смирнов Євген Віталійович
УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ   УЧАСТЬ ЗАХИСНИКА В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 Відгук 1 

 Відгук 2

Дорохіна Юлія Анатоліївна
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ  ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

 Відгук 1

 Відгук 2

 Відгук 3

Семенюк Ірина Сергіївна
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

 Відгук 1

 Відгук 2

Халін Олег Валерійович
РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ  РОЗСЛІДУВАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

 Відгук 1

 Відгук 2

Бухонський Сергій Олександрович
ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО- АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

 Відгук 1

 Відгук 2

Одинцова Ірина Миколаївна
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕФОРМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ)  ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД РЕФОРМ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ)

 Відгук 1

 Відгук 2

Шиян Ольга Юріївна

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕНЯМ

  КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ БЕЗ ВСТАНОВЛЕНИХ БЮДЖЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ АБО З ЇХ ПЕРЕВИЩЕНЯМ

 Відгук 1

 Відгук 2

Сокол Олеся Олександрівна
КРИМІНОЛГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ТА КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ  КРИМІНОЛГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ УХИЛЕННЯМ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ НА УТРИМАННЯ ДІТЕЙ ТА КОШТІВ НА УТРИМАННЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

 Відгук 1

 Відгук 2

Беклеміщев Сергій Олегович
ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ  ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: КРИМІНАЛЬНО- ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

 Відгук 1

 Відгук 2

Скрябін Олексій Миколайович
ЗАХИСНИК В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  ЗАХИСНИК В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

 Відгук 1

 Відгук 2

 Відгук 3

Булейко Артем Олександрович
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У З`ЯВЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У З`ЯВЗКУ З ДІЙОВИМ КАЯТТЯМ В УКРАЇНІ ТА ІНШИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНО- ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

 Відгук 1 

 Відгук 2

Василюк Ігор Миколайович
ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ТА ПОВАГУ ЇХ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ  ПРАВО ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ТА ПОВАГУ ЇХ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

 Відгук 1

 Відгук 2

 
   

 

ГРИГОР`ЄВА ОЛЕНА ВАЛЕРЇЇВНА 
АГРЕСІЯ ТА ЇЇ ПРОЯВ У ЗЛОЧИНАХ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  АГРЕСІЯ ТА ЇЇ ПРОЯВ У ЗЛОЧИНАХ НАСИЛЬНИЦЬКОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

 Відгук 1

 Відгук 2

Калюга Каріна Вікторівна
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОТОТОЖЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛІСТИКИ  ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ОТОТОЖЕННЯ ОСОБИ ЗЛОЧИНЦЯ ЗАСОБАМИ КРИМІНАЛІСТИКИ

 Відгук 1

 Вілгук 2

 Відгук 3

Гаврилов Юрій Генадійович
БАНДИТИЗМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ  БАНДИТИЗМ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ

 Відгук 1

 Відгук 2