Кафедра видавничої справи, редагування та української філології

Історія кафедри.
Кафедра видавничої справи, редагування та української філології створена 1 вересня 2010 року на базі двох кафедр – видавничої справи та української філології.

 

Завідувач кафедри видавничої справи, редагування та української філології 

Пономаренко Людмила Григорівна 

доктор наук із соціальних комунікацій, професор 

Відомості про фахівця Наукові праці Пономаренко Л.Г.

Контакти:

Телефон:067-613-95-63

e-mail:ponlu2013@gmail.ru

 

Перелік спеціальностей /освітніх програм освітньої діяльності, що забезпечує кафедра.

Кафедра видавничої справи, редагування та української філології готує фахівців з видавничої справи та редагування зі спеціальності 061 „Журналістика”, освітня програма „Видавнича справа та редагування”.

Кадровий потенціал:
 
1. Пономаренко Людмила Григорівна, доктор наук із соціальних комунікації, професор.
Основні наукові напрямки: 
редагування наукової, навчальної та довідкової літератури;
етичні аспекти соціальних комунікацій;
книжкові видання: наукові, навчальні, довідково-енциклопедичні, дитячі;
українська мова за професійним спрямуванням.
Кількість наукових праць – 90, з них 3 – монографії, 75 – статті в наукових фахових виданнях, 12 – матеріали наукових конференцій.
Автор інформаційного Інтернет-ресурсу з української мови для студентів, абітурієнтів, школярів „Моволюбам” (l-ponomar.com). 
 
2. Бессараб Анастасія Олександрівна – доктор наук із соціальних комунікацій, доцент.
Основні наукові напрямки:
- редакційно-видавнича підготовка наукових та навчальних видань, 
- соціально-комунікаційні технології популяризації читання.
Кількість наукових праць – 75 наукових праць, з них 1 – одноосібна монографія, 2 – розділи в колективних монографіях, 43 – статті в наукових фахових виданнях, 29 – матеріали наукових конференцій.
 
3. Белькова Світлана Вікторівна – кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.
Основні наукові напрямки:
- теорія та історія соціальних комунікацій;
- теорія масової комунікації; 
- теорія твору і тексту;
- українська мова (за професійним спрямуванням);
- практична стилістика.
Кількість наукових праць – 19 наукових праць, з них 10 – статті в наукових фахових виданнях, 6 – матеріали наукових конференцій.
 
4. Трофімук Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент.
Основні наукові напрямки: 
- професійне спілкування, 
- українська філологія, 
- культура спілкування та культура особистості.
Кількість наукових праць – 28 наукових праць, з них 15 – статті в наукових фахових виданнях, 13 – матеріали наукових конференцій.
 
5. Рибакова Ірина Вадимівна, старший викладач, провідний фахівець з електронних видань.
Основні наукові напрямки:
- електронні видання,
- підтримка сайту.
 
6. Харітонова Наталія Миколаївна, старший викладач, досвід роботи в рекламно-інформаційному агентстві – понад 10 років.
Основні наукові напрямки:
- художньо-технічне редагування;
- шрифтознавство.

Дисципліни, передбачені робочим планом підготовки з кожної спеціальності / освітньої програми.

 • Веб-дизайн та html-програмування,
 • Газетно-журнальні видання,
 • Графічна інтерпретація інформації,
 • Дизайн друкованого видання,
 • Дизайн електронних видань,
 • Діловодство,
 • Довідково-енциклопедичні та рекламні видання,
 • Електронні видання,
 • Етика ділових відносин,
 • Загальна і спеціальна бібліографія
 • Зображальний матеріал в друкованих ЗМІ,
 • Інформаційні видання
 • Історія мистецтв
 • Історія української видавничої справи,
 • Істрія світової видавничої справи,
 • Книжкові видання,
 • Комп’ютерна графіка,
 • Комунікативна логіка,
 • Комунікаційні технології,
 • Конфліктологія,
 • Коректура,
 • Культура видання, видавничі стандарти
 • Літературне редагування,
 • Логіка і методи логічного аналізу тексту,
 • Макети і верстка,
 • Навчальні, нукові та науково-популярні видання,
 • Основи наукових досліджень,
 • Основи професійної комунікації,
 • Офіційні і нормативні видання,
 • Підтримка сайта,
 • Планування й розробка рекламного видання,
 • Поліграфія,
 • Право видавця та редактора,
 • Практикум з фаху,
 • Практична стилістика,
 • Принципи та методи аналізу художніх творів,
 • Редакторська майстерність,
 • Режисура та архітектоніка видання,
 • Реклама і промоушн,
 • Текстознавство,
 • Теорія масової комунікації,
 • Теорія і практика видавничої справи та редагування,
 • Теорія сприймання та розуміння твору,
 • Термінологічний практикум,
 • Українська література,
 • Українська мова (за проф. спрямуванням),
 • Художнє оформлення видання,
 • Художньо-технічне редагування,
 • Шрифтознавство.

Можливі напрямки працевлаштування фахівців з кожної спеціальності / освітньої програми.

Місцями працевлаштування випускників спеціальності “Видавнича справа та редагування” є державні, колективні (кооперативні) й приватні організації, зокрема:

 • книжкові видавництва; 
 • видавничі підрозділи будь-яких організацій (університетів, інститутів, бібліотек, промислових підприємств тощо);
 • поліграфічні підприємства;
 • засоби масової інформації (редакції газет, журналів, радіо, телебачення, інтернет-видань);
 • органи науково-технічної інформації (підприємств, області, держави).

Посади, які можуть обіймати випускники з кожної спеціальності / освітньої програми:

 • редактор, старший редактор;
 • завідувач редакції, заступник головного редактора, головний редактор;
 • директор видавництва.

Бази практик, договори про співпрацю з підприємствами, установами (систематизувати за напрямами/спеціальностями підготовки фахівців).

I. Загальноукраїнські та обласні видавництва, зокрема:

 • Всеукраїнське спеціалізоване видавництво „Світ”, м. Львів (договір № 422 від 28.11.2011 р., строком на 5 років);
 • Всеукраїнське державне багатопрофільне видавництво „Каменяр”, м. Львів (договір № 424 від 28.11.2011 р., строком на 5 років);
 • Видавництво „Полиграф Полиграфыч”, м. Запоріжжя (договір № 20 від 22.01.2016 р., строком на 5 років);
 • Видавнича фірма „Афіша” (договір № 423 від 09.11.2011 р., строком на 5 років);
 • Видавнича компанія „Дике поле” (договір № 19 від 25.01.2016 р., строком на 5 років);
 • „Рекламно-видавниче агенство „Просвіта”, м. Запоріжжя(договір № 607 від 16.10.2014 р., строком на 5 років).

II. Редакції газет:

 • „Запорозька Січ”( договір № 21 від 02.02.2016 р., строком на 5 років), 
 • „Запорізька Правда”(договір № 451 від 01.11.2011 р., строком на 5 років),
 • „Вісті Токмаччини”(договір № 517 від 09.01.2013 р., строком на 5 років).

III. Міські друкарня:

 • Запорізька міська друкарня „Дніпровський металург” (договір № 514 від 10.01.2013 р., строком на 5 років),
 • Інтернет-журнал „TV BOOM”(договір № 24 від 01.02.2016 р., строком на 5 років),

IV. Товариства та організації м. Запоріжжя та Запорізької області:

 • ТОВ „АРТ ГРАНД”(договір № 25 від 01.02.2016 р., строком на 5 років), 
 • ТОВ „Фінвей”(договір № 23 від 01.02.2016 р., строком на 5 років), 
 • Науково-виробнича компанія „Інтер-М”(договір № 579 від 29.05.2014 р., строком на 5 років).
Міжнародна співпраця з ВНЗ та установами. 
Співробітники кафедри активно беруть участь у міжнародних і науково-практичних конференціях ближнього (Білорусь, Росія, Азербайджан) та дальнього зарубіжжя (Польща, Чехія).
 
Наукова діяльність кафедри:
конференції (назва; термін проведення; відповідальна особа: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, e-mail; результат проведення – публікація тез доповідей, доповідей або статей);
Щорічно співробітники кафедри готують студентів до участі у Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених “Наука і вища освіта”. Майбутні фахівці з видавничої справи та редагування презентують результи своїх досліджень, зокрема на засіданні двох секцій “Сучасні тенденції розвитку видавничої справи та редагування” та “Українська мова за професійним спрямуванням: традиції та новації”. 
 
студентські наукові гуртки (назва; керівник: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, контактні телефони, e-mail; план засідань: дата, тема);
При кафедрі видавничої справи, редагування та української філології діє науково-дослідний гурток “Сучасний видавець і редактор”, яким керують проф. Пономаренко Л.Г. (тел. 067-613-95-63, e-mail: ponlu2013@gmail.ru) та доц. Бессараб А.О. (тел. 067-26-06-809, e-mail: staicy@ukr.net).
 
На 2016-2017 навчальний рік заплановані такі теми гуртка:
 • Обговорення громадського проекту „Світова столиця книги” (вересень 2016 р.).
 • Відвідування Запорізької книжкової толоки – 2016 та обговорення способів просування книжок, представлених на толоці (жовтень 2016 р.). 
 • Обговорення доповіді „Скретч-бук як сучасний формат книги-щоденника для творчої молоді” (листопад 2016 р.).
 • Презентація результатів опитування „Яким має бути якісний навчальний посібник?” (грудень 2016 р.).
 • Обговорення актуальності та попиту книг-розмальовок антистрес для дорослих (лютий 2017 р.).
 • Аналіз сайтів провідних українських видавництв щодо інтерактиву та промоції (березень 2017 р.).
 • Святкування Всесвітнього дня книги (квітень 2017 р.).
 • Обговорення способів популяризації української книги в соцмережах (травень 2017 р. видавничої справи, редагування та української філології).
монографії за останні 3 роки всіх співробітників інституту: перелік; для кожної монографії: обкладинка, її опис.
 

Видавничий інформаційний продукт у сучасному суспільстві : монографія / Ірина Антоненко, Анастасія Бессараб, Людмила Пономаренко та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 164 с.
У монографії розкрито інформаційну культуру особистості в соціально-комунікаційному вимірі. Досліджено сучасні соціально-комунікаційні технології формування  культури спілкування читачів книг та їх авторів. Описано досвід Класичного приватного університету з виховання інформаційної та медіакультури. Порушено актуальні проблеми культури дитячого видання та самоосвітніх видань як засобу формування культури особистості. Для науковців і працівників галузі соціальних комунікацій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соціальні комунікації в сучасному інформаційному суспільстві : монографія / О. В. Богуславський, А. О. Бессараб, В. А. Ковпак та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 208 с.
Розділ колективної монографії, підготовлений А.О. Бессараб, присвячений питанню соціальнокомунікаційних технологій просування книжок у засобах масової комунікації, зокрема формуванню читацької культури на сторінках таких жіночих журналів. Для науковців і працівників галузі соціальних комунікацій.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Події культурного життя кафедри (фото, звіти про різні заходи, зокрема студентські).
Наші конкурси
Щороку 9 листопада до Дня української мови та писемності кафедра видавничої справи, редагування та української філології проводить Конкурс з української мови імені П. Яцика та Мовно-літературний конкурс імені Т. Шевченка, в якому беруть участь студенти всіх інститутів і коледжу КПУ. 
Цьогоріч добре довелося помізкувати конкурсантам, адже завдань було немало – сім мовних та одне мовно-літературне – творча робота на одну з тем: “Спасіння нашого краю в нашому слові (П. Куліш)”, “Глибокі води – слова вуст людини (Соломон)” та “Якби Тарас жив серед нас…”. Більшість учасників обрала саме третю тему про Тараса Шевченка, змалювавши його як нашого сучасника – справедливого політика, відомого викладача вишу, мужнього воїна АТО.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наші екскурсії 
Для студентів нашої спеціальності традиційно проводять екскурсію у Видавничому домі „Кераміст”, ознайомлюючи з технічними можливостями та потужностями видавництва. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Видатні випускники (фото; спеціальність, яку закінчив; рік закінчення університету; посада, яку обіймає; видатні досягнення: участь у конкурсах, нагороди, кар’єрний шлях).
 • Вовк Вікторія (2013), менеджер, помічник верстальника, ТзОВ „Велес-центр”;
 • Дрига Оксана (2013), начальник редакційного відділу, Класичний приватний університет;
 • Корецька Ольга (2011), дизайнер, ЗІЕІТ;
 • Левчук Лілія (2013), дизайнер, друкарня „Інтер-М”;
 • Студеннікова Ксенія (2013), методист, дирекція ІЖМК КПУ;
 • Шепелева Ганна (2012), дизайнер, рекламно-видавниче агенство „Просвіта”;
 • Шепелева Ольга (2014), дизайнер, друкарня „Друкарський світ”.

Конкурси, майстер-класи, тренінги для школярів.

 • Конкурс “Кращий редактор”

Щороку в березні кафедра видавничої справи, редагування та української філології проводить конкурс „Кращий редактор” серед учнів 9-11-х класів. Майбутні редактори та видавці виконують тест на редагування тексту обсягом 1 стор. та редагують кілька зображень. Переможці конкурсу отримують суттєві знижки на навчання в Класичному приватному університеті.

 • „Конкурс на кращий відгук про прочитану книгу”
Щороку в квітні кафедра видавничої справи, редагування та української філології проводить конкурс „Кращий відгук про прочитану книгу” серед учнів 9-11-х класів. Всі учасники конкурсу запрошуються на навчання до Коледжу Класичного приватного університету та Інституту журналістики і масової комунікації на спеціальність „Видавнича права та редагування”,  переможці конкурсу отримають суттєві нижки на навчання.