ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

  До уваги здобувачів!!! 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ВОЛОДІННЯ
ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ БЕЗ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ТА НА
БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ
 
Отримання посвідчення про володіння державною мовою без проходження процедури атестації та на безоплатній основі можливе за умови звернення особи до керівника ВНЗ із заявою про видачу посвідчення (Додаток 4)та надання копії одного із таких документів:
1) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою “5” за вивчення української мови;
2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення української мови;
4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.
      1)Оригінал одного із зазначених вище документів мати при собі.