Увага ! Нова спеціальність магістратури!

Системи підготовки магістрів з богослов`я і напрями її вдосконалення, що полягає у науково обґрунтованій організації освітнього процесу, професійно орієнтованій практичній підготовці, професійному самовдосконаленні магістрантів та їх готовності до виконання професійних функцій.
Рівень вищої освіти другий рівень.
Ступінь вищої освіти Магістр.
Галузь знань 04 Богослов`я..
Спеціальність 041 Богослв`я.
Форма навчання очна(денна), заочна.

 

Ціль навчання забезпечення набуття та застосування здобувачами цього рівня вищої освіти інтегральної, загальних та професійних компетентностей магістра зі спеціальності 041 Богослов`я.
Інструменти та обладнання (якими здобувач вищої освіти вчиться застосовувати та користуватися) – устаткування студентського храму на честь святих Кирила та Мефодія Класичного приватного університету , а саме: алтар  та інвентар для проведення богослужіння (літургії, вечерні та утрені), а також звершення таїнств хрещення, вінчання, соборування тощо.

Працевлаштування випускників 

Професійна діяльність в галузі соціальної сфери, релігієзнавства та богослов`я, просвітницька, викладацька діяльність у закладах освіти.

Посади згідно з класифікатором професій України:

  • 2310.2 Богослов`я;
  • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
  • 2460 Професіонали в галузі релігії;
  • 2443.2 Фахівець з релігієзнавства;
  • 2419.2 Консультант;
  • 2419.3 Консультант ( в апараті органів державної влади, виконкому).

Місця працевлаштування : 

  • посади у відділах установ, що забезпечують зв`язок з релігійними об`єднаннями;
  • педагогічні та науково-педагогічні посади закладів освіти (недільних шкіл, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів)