Інститут здоров'я, спорту і туризму

“Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли”
Жан-Жак Руссо

В Інституті здоров’я, спорту і туризму створені всі необхідні умови для максимального прояву творчого й індивідуального особистісного розвитку майбутнього фахівця.

Наша матеріально-технічна база: окремий навчальний корпус Інституту здоров’я, спорту та туризму; стадіон з футбольними полями та тренажерними конструкціями; басейн; великий спортивний зал; 2 спеціально оснащені гімнастичні зали; 2 тренажерних зали; зал сухого плавання; туристичний клуб; лабораторія функціональної діагностики; комп’ютерний клас.

Навчально-виховна робота Інституту здоров’я, спорту та туризму спрямована на створення сприятливого психологічного клімату для плідної співпраці викладачів і студентів. Поряд з традиційними, застосовуються сучасні активні методи навчання. Студенти мають можливість проходити стажування за кордоном – у Туреччині, США, Канаді, Єгипті, Польщі, Іспанії, Італії, Греції тощо. Усі спеціальності акредитовані за найвищим 4-м рівнем. Випускники інституту отримують диплом державного зразка. Докладніше...

 

Проректор з науково-педагогічної роботи 
директор Інституту 
здоров’я, спорту і туризму

Ляхова Інна Миколаївна 

доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент Академії
менеджменту в освіті й культурі (м. Москва),

майстер спорту СРСР із художньої гімнастики
Відомості про фахівця  Наукові праці Ляхової І.М.

Контакти:

Аудиторія: 201с
Телефон: 220-47-26
151 (внутрішній)
e-mail:

Перелік напрямів/спеціальностей освітньої діяльності інституту
Код
Галузі знань
Код
Напрями підготовки
освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
6.010201
Фізичне виховання
6.010203
Здоров’я людини
1401
Сфера обслуговування
6.140101
Готельно-ресторанна справа
6.140103
Туризм
Код
Галузі знань
Код
Спеціальність
освітньокваліфікаційний рівень „Спеціаліст”
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
7.01020101
Фізичне виховання
7.01020302
Фізична реабілітація
1401
Сфера обслуговування
7.14010101
Готельна і ресторанна справа
7.14010301
Туризмознавство (за видами)
Код
Галузі знань
Код
Спеціальність
освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”
0102
Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
8.01020101
Фізичне виховання
8.01020302
Фізична реабілітація
1401
Сфера обслуговування
8.14010101
Готельна і ресторанна справа
8.14010301
Туризмознавство (за видами)

Є можливість для всіх охочих пройти перепідготовку у Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету за наступними спеціальностями: 

  • 7.01020101 – Фізичне виховання
  • 7.01020302 – Фізична реабілітація
  • 7.14010301 – Туризмознавство
Кафедри, лабораторії, центри інституту
Бази практик, договори про співпрацю
Державні установи Підприємства Громадські організації
Міжнародна співпраця з ВНЗ та установами
Ближнього зарубіжжя   Дальнього зарубіжжя
Наукова діяльність
Конференції, семінари, круглі столи Наукові гуртки Теми НДР кафедр 
Події культурного життя інституту
Професійно спрямовані   Суспільно значущі
Видатні випускники
Державні посадовці Громадські діячі Науковці
Конкурси, майстер-класи, тренінги для школярів