Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації

Заснований в 1999 році як факультет післядипломної освіти, з 01 вересня 2004 року - Інститут післядипломної освіти ГУ «ЗІДМУ», з листопада 2007 року – Інститут післядипломної освіти Класичного приватного університету, з 01 вересня 2011 року – Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації  Класичного приватного університету.

У багатьох сферах професійної діяльності в Запорізькому регіоні зайнято сотні працівників без фахової освіти. Тоді як сучасний рівень вимог зобов'язує фахівця володіти відповідними знаннями, уміннями та навичками в визначеній сфері професійної діяльності. В більшості випадків увесь необхідний комплекс знань може дати лише додаткова фахова освіта, яку одержать слухачі, що навчаються в Центрі професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації Класичного приватного університету.

Можливість  підвищення кваліфікації базується на реальних передумовах з урахуванням кадрового потенціалу, навчально-методичного забезпечення та характеру організації навчального процесу.

Центр професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації дає змогу розширити та поглибити раніше здобуті знання, уміння і навички на рівні, що відповідає сучасним потребам органів державного, муніципального управління та виробництв.

Головна мета діяльності Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації - надання можливості одержання нової кваліфікації, а також набуття досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань та умінь.

По завершенні навчання видається диплом  державного зразка з присоєнням кваліфікації.

Підвищення кваліфікації кадрів
Серед напрямів діяльності  Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації є короткострокова курсова підготовка та підвищення кваліфікації осіб, які не мають вищої освіти за такими професіями:

Спеціальність
Термін навчання
1
Підвищення кваліфікації фахівців з організації малого бізнесу
від 10 днів до 3 місяців
  2
Підвищення кваліфікації за програмою "Богослов'я"
від 10 днів до 3 місяців
3
Підвищення кваліфікації педагогічних та накуково-педагогічних кадрів
від 10 днів до 3 місяців
4
Підвищення кваліфікації за програмою "Медіаосвіта (медіа грамотність)"
від 10 днів до 3 місяців
5
Підвищення кваліфікації за програмою "Управлінська діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні"
від 10 днів до 3 місяців
6
Підвищення кваліфікації за програмою "Сфера обслуговування"
від 10 днів до 3 місяців
7
Підвищення кваліфікації за програмою "Управління організаціями, підприємствами, установами"
від 10 днів до 3 місяців
8
Підвищення кваліфікації бухгалтерів
від 10 днів до 3 місяців
9
Підвищення кваліфікації за програмою "Сучасні інформаційні технології"
від 10 днів до 3 місяців
10
Підвищення кваліфікації за програмою "Соціальна робота"
від 10 днів до 3 місяців

Після закінчення навчання з курсової підготовки та підвищення кваліфікації випускники одержують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації з обраної спеціальності.

Термін навчання від 10 днів до 3 місяців.

Адреса приймальної комісії:
69002 м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б,
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
Тел. (0612) 764-14-91

Адреса Центру професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації
КЛАСИЧНОГО ПРИВАТНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
69002 м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б
тел. 2204727