НАПРЯМАМИ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: НА 2013-2014 Н.Р. СТУДЕНТИ, ЯКІ ВСТУПЛЯТЬ НА ПЕРШИЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, МАЮТЬ ВАГОМУ ПІЛЬГУ - БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ПЕРШОГО СЕМЕСТРУ!

Напрям підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Перелік предметів, з яких проводитиметься конкурс за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти при вступі
на рівень «бакалавр»
Можливість продовження навчання за спеціальностями  освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» *
Економічна кібернетика*
 
 
Українська мова та література
 
 
 
математика
 
 
 
історія України або географія
 
 
 
 
 
географія або іноземна мова
Економічна кібернетика
Економіка підприємства*
Економіка підприємства
Маркетинг*
Маркетинг
Облік і аудит*
Облік і аудит
Фінанси і кредит**
Фінанси і кредит
Міжнародна економіка*
Міжнародна економіка
Менеджмент*
Українська мова та література
 
математика
 
географія або іноземна мова
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Міжнародне право*
Українська мова та література
іноземна мова
Всесвітня історія або географія
Міжнародне право
Правознавство**
Українська мова та література
історія України
іноземна мова або математика
Право
Здоров’я людини *
Українська мова та література
біологія
творчий конкурс
Фізична реабілітація
Готельно-ресторанна справа*
Українська мова та література
іноземна мова
географія або історія України
 
Готельна і ресторанна справа
Туризм*
Українська мова та література
географія
історія України або іноземна мова
Туризмознавство
Геодезія та землеустрій*
Українська мова та література
географія
Історія України або математика
Землеустрій та кадастр

 

* Навчання здійснюється за ліцензією Класичного приватного університету

** Навчання здійснюється за ліцензією Бердянського інституту державного та муніципального управління КПУ.

 

Коледж Бердянського інституту державного та муніципального управління
Класичного приватного університету здійснює підготовку у галузі вищої освіти 
освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями:

Галузь знань Спеціальності
Журналістика та інформація   * Видавнича справа та редагування
Право   ** Правознавство
Економіка та підприємництво ** Економіка підприємства
* Товарознавство та комерційна діяльність
Інформатика та обчислювальна техніка * Розробка програмного забезпечення
Соціальне забезпечення   * Соціальна робота
Сфера обслуговування   * Організація обслуговування  населення
** Туристичне обслуговування

*  Ліцензія Класичного приватного університету.

** Ліцензія Бердянського інституту державного та муніципального управління  КПУ.