List of specialties degree "Bachelor"

 

Галузь знань
Напрям підготовки (спеціальність)
Кваліфікація за навчальним планом
Спеціалізація (освітня програма)
Кваліфікація у дипломі, спеціалізація (освітня програма), професійна кваліфікація (згідно наказу МОНУ № 701 від 22.06.16)
Код
Найменування
Код
Найменування
0102
Physical Education, Sport and Human Health
6.010201
Фізичне виховання
Physical Education
Бакалавр з фізичного виховання, вчитель фізичної культури
Bachelor of Physical Education, Teacher of Physical Education
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - фізичне виховання,
професійна кваліфікація - вчитель фізичної культури
Degree – Bachelor,
Field of Study – Physical Education,
Professional qualification – Teacher of Physical Education
6.010203
Здоров’я людини
Human Health
Бакалавр зі здоров’я людини, вчитель основ здоров’я
Bachelor of Human Health, Teacher of Health Fundamentals
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - здоров’я людини,
професійна кваліфікація - вчитель основ здоров’я
Degree – Bachelor,
Field of Study – Human Health,
Professional qualification – Teacher of Health Fundamentals
1401
Сфера обслуговування
Personal Services
6.140103
Туризм
Tourism
Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування
Bachelor of Tourism, Specialist in Tourist Services
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - туризм,
професійна кваліфікація - фахівець з туристичного обслуговування
Degree – Bachelor,
Field of Study – Tourism,
Professional qualification – Specialist in Tourist Services
6.140101
Готельно-ресторанна справа
Hotel and Catering Business
Бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з готельної та ресторанної справи
Bachelor of Hotel and Catering Business, Specialist in Hotel and Catering Business
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - готельно-ресторанна справа,
професійна кваліфікація - фахівець з готельної та ресторанної справи
Degree – Bachelor,
Field of Study – Hotel and Catering Business,
Professional qualification – Specialist in Hotel and Catering Business
0202
Мистецтво
Arts
6.020207
Дизайн
Design
Бакалавр з дизайну
Bachelor of Design
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки – дизайн
Degree – Bachelor,
Field of Study – Design
0203
Гуманітарні науки
Humanities
6.020303
Філологія
Philology
Бакалавр з філології, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Bachelor of Arts in Philology, Teacher of English Language and Foreign Literature
Мова та література (англійська)
Language and Literature (English)
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - філологія,
професійна кваліфікація - вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Degree – Bachelor,
Field of Study – Philology,
Professional qualification – Teacher of English Language and Foreign Literature
Бакалавр з філології, перекладач англійської мови
Bachelor of Arts in Philology, English Language Translator
Переклад
Translation
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - філологія,
професійна кваліфікація - перекладач англійської мови
Degree – Bachelor,
Field of Study – Philology,
Professional qualification – English Language Translator
6.020304
Богослов’я (теологія із зазначенням конфесії)
Theology (with indication of confession)
Бакалавр з богослов’я (православна теологія), професіонал в галузі релігій
Bachelor of Theology (Orthodox Theology),
Professional in Religions
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - богослов’я,
професійна кваліфікація - професіонал в галузі релігій
Degree – Bachelor,
Field of Study – Theology,
Professional qualification – Professional in Religions
1301
Соціальне забезпечення
Social Care
6.130102
Соціальна робота
Social Work
Бакалавр з соціальної роботи
Bachelor of Social Work
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - соціальна робота
Degree – Bachelor,
Field of Study – Social Work
23
Соціальна робота
Social Work
231
Соціальна робота
Social Work
Бакалавр з соціальної роботи, фахівець з соціальної роботи
Соціальна робота
Social Work
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність - соціальна робота,
професійна кваліфікація - фахівець з соціальної роботи
Degree – Bachelor,
Field of Study – Social Work
Professional qualification – Specialist in Social Work
0301
Соціально-політичні науки
Socio-political Studies
6.030102
Психологія
Psychology
Бакалавр з психології, лаборант наукового підрозділу в сфері психології
Bachelor of Psychology, Research Laboratory Assistant in Psychology
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - психологія,
професійна кваліфікація - лаборант наукового підрозділу в сфері психології
Degree – Bachelor,
Field of Study – Psychology
Professional qualification – Research Laboratory Assistant in Psychology
05
Соціальні та поведінкові науки
Social and Behavioural Sciences
053
Психологія
Psychology
Бакалавр з психології, лаборант наукового підрозділу в сфері психології
Bachelor of Psychology, Research Laboratory Assistant in Psychology
Психологія
Psychology
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність - психологія,
професійна кваліфікація - лаборант наукового підрозділу в сфері психології
Degree – Bachelor,
Field of Study – Psychology
Professional qualification – Research Laboratory Assistant in Psychology
0303
Журналістика та інформація
Journalism and Information
6.030301
Журналістика
Journalism
Бакалавр з журналістики
Bachelor of  Journalism
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки – журналістика
Degree – Bachelor,
Field of Study – Journalism
6.030302
Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами)
Advertising and Public Relations (as per areas)
Бакалавр з реклами і зв’язків з громадськістю
Bachelor of Advertising and Public Relations
Види: реклама; зв’язки з громадськістю
Types: Advertising; Public Relations
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - реклама і зв’язки з громадськістю (за видами)
Degree – Bachelor,
Field of Study – Advertising and Public Relations (as per areas)
6.030303
Видавнича справа та редагування
Publishing and Editing
Бакалавр з видавничої справи та редагування
Bachelor of Publishing and Editing
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - видавнича справа та редагування
Degree – Bachelor,
Field of Study – Publishing and Editing
0302
Міжнародні відносини
International Relations
6.030202
Міжнародне право
International Law
Бакалавр з міжнародного права,  фахівець з міжнародного права
Bachelor of International Law, Specialist in International Law
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - міжнародне право,
професійна кваліфікація - фахівець з міжнародного права
Degree – Bachelor,
Field of Study – International Law
Professional qualification – Specialist in International Law
0304
Право
Law
6.030401
Правознавство
Law
Бакалавр з права, юрист
Bachelor of Law, Lawyer
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - правознавство,
професійна кваліфікація – юрист
Degree – Bachelor,
Field of Study – Law
Professional qualification – Lawyer
0305
Економіка та підприємництво
Economics and Entrepreneurship
6.030502
Економічна кібернетика
Economic Cybernetics
Бакалавр з економічної кібернетики
Bachelor of Economic Cybernetics
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - економічна кібернетика
Degree – Bachelor,
Field of Study – Economic Cybernetics
6.030503
Міжнародна економіка
International Economics
Бакалавр з міжнародної економіки
Bachelor of International Economics
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - міжнародна економіка
Degree – Bachelor,
Field of Study – International Economics
6.030504
Економіка підприємства
Economics of Enterprise
Бакалавр з економіки підприємства
Bachelor of Economics of Enterprise
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - економіка підприємства
Degree – Bachelor,
Field of Study – Economics of Enterprise
6.030507
Маркетинг
Marketing
Бакалавр з маркетингу
Bachelor of Marketing
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки – маркетинг
Degree – Bachelor,
Field of Study – Marketing
6.030508
Фінанси і кредит
Finance and Credit
Бакалавр з фінансів і кредиту
Bachelor of Finance and Credit
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки – Фінанси і кредит
Degree – Bachelor,
Field of Study – Finance and Credit
6.030509
Облік і аудит
Accounting and Audit
Бакалавр з обліку і аудиту
Bachelor of Accounting and Audit
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - облік і аудит
Degree – Bachelor,
Field of Study – Accounting and Audit
07
Управління та адміністрування
Management and Administration
073
Менеджмент
Management
Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор
Bachelor of Management, Manager / Administrator
Менеджмент організацій і адміністрування
Corporate and Administrative Management
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність - менеджмент,
професійна кваліфікація - менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
Degree – Bachelor,
Field of Study – Management
Professional qualification – Residential House (Housing Estate) Manager
 
0306
Менеджмент і адміністрування
Management and Administration
6.030601
Менеджмент
Management
Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор
Bachelor of Management, Manager / Administrator
Менеджмент на ринку товарів та послуг
Marketplace Management
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - менеджмент,
професійна кваліфікація - менеджер-адміністратор
Degree – Bachelor,
Field of Study – Management
Professional qualification – Manager/Administrator
12
Інформаційні технології
Information Technology
121
Інженерія програмного забезпечення
Software Engineering
Бакалавр з інженерії програмного забезпечення, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Bachelor of Software Engineering, Software Development and Software Testing Specialist
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність - інженерія програмного забезпечення,
професійна кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Degree – Bachelor,
Field of Study – Software Engineering Professional qualification – Software Development and Software Testing Specialist
0501
Інформатика та обчислювальна техніка
Informatics and Computer Science
6.050103
Програмна інженерія
Software Engineering
Бакалавр з програмної інженерії, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Bachelor of Software Engineering, Software Development and Software Testing Specialist
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - програмна інженерія,
професійна кваліфікація - фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
Degree – Bachelor,
Field of Study – Software Engineering Professional qualification – Software Development and Software Testing Specialist
19
Архітектура та будівництво
Architecture and Construction
193
Геодезія та землеустрій
Geodesy and Land Management
Бакалавр з геодезії та землеустрою
Bachelor of Geodesy and Land Management
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
спеціальність - геодезія та землеустрій
Degree – Bachelor,
Field of Study – Geodesy and Land Management
0801
Геодезія та землеустрій
Geodesy and Land Management
6.080101
Геодезія, картографія та землеустрій
Geodesy, Cartography and Land Management
Бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою
Bachelor of Geodesy, Cartography and Land Management
 
ступінь вищої освіти – бакалавр,
напрям підготовки - геодезія, картографія та землеустрій
Degree – Bachelor,
Field of Study – Geodesy, Cartography and Land Management