MAGNA CHARTA UNIVERSITETUM – ВЕЛИКА ХАРТІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ

Magna Charta Universitetum – Велика хартія університетів


17 вересня 2010 р., визначна для КПУ подія - приєднання нашого університету до найпрогресивніших університетів світу, які підписали Велику хартію університетів.

Велика хартія університетів (Magna Charta Universitatum) –  це результат пропозиції, з якою у 1986 р. Болонський університет звернувся до провідних університетів Європи. Ідею складання та підписання такого документа підтримала наукова, освітянська та політична еліта Європи. На зустрічі в Болоньї (червень 1987 р.) делегати з 80 європейських університетів обрали раду з восьми членів – керівників провідних європейських університетів та представників Ради Європи – для розробки проекту хартії, який було складено в Барселоні у січні 1988 р.
Вже 18 вересня 1988 р. під час урочистостей, присвячених 900-річчю Болонського університету – альма-матер європейської вищої освіти, ректори 430 університетів в урочистій обстановці у присутності багатьох представників громадськості, урядовців та духовенства підписали Велику хартію. Цей документ визначає фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. Метою хартії стало відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв'язкам між університетами Європи.
  Хартія закріплює основні цінності, права та обов'язки університету як ключового інституту суспільства, діяльність якого присвячена визначенню й поширенню найважливіших принципів і знань, наданню суспільству інтелектуальних орієнтирів.
Університети Європи, які підписали Велику хартію університетів, мають зосереджувати свої зусилля відповідно до цих орієнтирів у таких напрямах своєї діяльності:
- одержувати і поширювати інформацію про автономію університетів у країнах Європи та за її межами, про готовність проводити реформи,  що впливають на суспільні перетворення в окремих країнах і в Європі в цілому;
- оцінювати ситуації, коли університети вважають, що їх можливості діяти, розвивати й поширювати нові ідеї стримуються політичною та економічною владою;
- пропонувати теми для дискусій щодо прав та обов'язків університетів у соціальному, культурному й економічному розвитку, виконувати громадські обов'язки університетів.

З метою організації контроля над виконанням принципів хартії у вересні 2001 р. була створена Наглядова рада (Observatory Board) Великої хартії університетів. Члени Наглядової ради аналізують документи, які надходять від університетів, що бажають приєднатися до Великої хартії університетів, та формують рішення щодо прийому нових членів.
Серед перших 430 засновників співдружності були Харківський державний університет ім. В. Каразіна та Дніпропетровський державний університет. У вересні 2007 р. Велику хартію університетів підписали Одеський національний університет ім. І. Мечникова та Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
Згідно з останніми даними сайта Наглядової ради, сьогодні членство у Великій хартії університетів мають 30 українських ВНЗ, це найбільше представництво порівняно з іншими країнами СНД: Казахстан – 18 університетів, Росія – 12 університетів, Грузія – 4,  Арменія, Азербайджан, Молдова, Туркменистан – по 1 університету. Серед українських вищих навчальних закладів більшістю представлені ВНЗ Одеси (9) та Харкова (5).
Наводимо перелік ВНЗ України, які приєдналися до Великої хартії університетів (останні дані сайта Наглядової ради – www.magna-charta.org):
1.      Донецький національний університет.
2.      Дніпропетровський національний університет.
3.      Дніпропетровський університет економіки та права.
4.      Східноукраїнський національний університет ім. В.І. Даля, Луганськ.
5.      Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка.
6.      Львівський державний аграрний університет.
7.      Харківська державна академія культури.
8.      Харківський національний економічний університет.
9.      Київський національний торговельно-економічний університет.
10.    Кременчузький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського.
11.    Маріупольський державний гуманітарний університет.
12.    Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ.
13.    Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
14.    Національний технічний університет України „Київський політехнічний університет”, Київ.
15.    Національний університет “Києво-Могилянська академія”.
16.    Національна юридична академіяУкраїни ім.. Ярослава Мудрого, Харків.
17.    Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.
18.    Одеська національна юридична академія.
19.    Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.
20.    Одеський національний політехнічний університет.
21.    Одеська національна академія харчових технологій.
22.    Одеська державна академія будівництва та архітектури.
23.    Одеський  національний морський університет.
24.    Одеський державний медичний університет.
25.    Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили.
26.    Південно - український державний педагогічний університет ім. 
К.Д. Ушинського, Одеса.
27.    Тернопільський національний економічний університет.
28.    Тернопільський державний технічний університет.
29.    Миколаївський державний університет ім. В. Сухомлинського.
30.    Харківський національний університет ім. В. Каразіна.

    Серед університетів Європи та світу найбільше представництво у Великій хартії університетів має Італія – 50 університетів, Іспанія – 39, Велика Британія – 32, Німеччина – 30, Україна – 30, Польща – 23, США – 21, Туреччина – 20.
    Активне приєднання університетів України до Великої хартії університетів свідчить про прагнення до творчої колективної діяльності у світовому університетському співтоваристві. Визначивши для себе пріоритети, українські університети готові взяти на себе зобов'язання здійснювати послідовні кроки, спрямовані на суспільний прогрес як нашої країни, так і Європи та світу в цілому.