Швидкими кроками до кращого майбутнього

3 грудня у стінах Класичного приватного університету в Інституті державного та муніципального управління відбулась Всеукраїнська наукова конференція „Науково-практичні аспекти оптимізації управлінської діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування”.

      Реалізація стратегічного курсу Президента на модернізацію Української держави вимагає кваліфікованих кадрів і наукових розробок в першу чергу у сфері державного та муніципального управління. Саме такі аспекти сучасного розвитку нашої країни спричинили активізацію вчених і науковців-практиків та зумовили актуальність конференції.
      У конференції брали участь не тільки науковці (доценти, доктора наук, аспіранти, магістри) з різних міст України, а й урядовці та дежавні чиновники різних рівнів. Це дало змогу розглядати не тільки теоретичні аспекти у розробці стратегій управлінської діяльності, а й концепції та пропозиції до практичного застосування нових наукових розробок.
      Тетяна Маматова ( к.е.н. , доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України) зазначила, що сама конференція і всі запропоновані стратегії та концепції у сфері державного управління є дуже актуальними у наш час, бо Україна потребує підвищення якості державного управління.
      Коло питань, які розглядались на конференції, було дуже широким: державне управління соціальним захистом, реорганізація системи надання муніципальних послуг, стан сучасного ринку праці і зайнятості в Україні тощо. Адже ланка управління присутня у всіх сферах діяльності суспільства. Конференція дала можливість відбутись своєрідному діалогу між владою та науковцями.
      Тож будемо сподіватись, що найоптимальніші концепції та найвдаліші наукові розробки будуть впроваджені у практичну діяльність на всіх рівнях управління у нашій державі.

Єрохіна Марія, студентка 2 курсу ІЖМК