Конкурс в номінації „Менеджер майбутнього: який він?”

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс в номінації
Менеджер майбутнього: який він?
для навчання за регіональним замовленням в КПУ за напрямом 6.030601 – Менеджмент

 (в межах заходів по виявленню обдарованих випускників загальноосвітніх навчальних закладів)

 

   1. Конкурс проводиться серед учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів.
   2.  Конкурс проводиться в номінації «Менеджер майбутнього: який він?».
   3. 3а результатами конкурсу переможець отримує можливість безкоштовного навчання в Класичному приватному університеті за напрямом «Менеджмент» для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за умов подання до приймальної комісії сертифікатів зовнішнього незалежного тестування, згідно правил прийому до КПУ в 2011 році (для вступу на напрям „Менеджмент” подаються сертифікати з дисциплін „Українська мова та література”, „Математика” – обов’язково, „Іноземна мова” або „Географія”– один за вибором).
   4. Конкурс у номінації «Менеджер майбутнього: який він?» буде проводитись у два етапи. Для участі у І етапі (заочному) необхідно в термін до 15 квітня 2011 р. подати (в роздрукованому та електронному вигляді) оформлену роботу – есе на тему «Як я уявляю менеджмент у своєму майбутньому житті». Кожна надіслана робота оцінюється від 0 до 50 балів. За результатами першого етапу обираються  3 найкращі роботи, які визначаються на засіданні конкурсної комісії до 30 квітня 2011 р.
ІІ етап передбачає очну участь у конкурсі – захист найкращих робіт      у комісії. Виступ учасників оцінюється від 0 до 50 балів. Інформація про терміни проведення ІІ етапу буде додатково розміщена на сайті Класичного приватного університету: http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/.
   5. Вимоги до оформлення.
Текст роботи має бути викладено українською мовою. Обсяг роботи – 5-7 сторінок формату А4. Робота оформлюється в редакторі Microsoft Word, поля – 20 мм з усіх боків, шрифт – Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5. Робота повинна виконуватись самостійно, бути творчою та втілювати авторський підхід до зазначеної проблеми.
Заявка на участь у конкурсі включає таку анкетну інформацію:
– прізвище, ім'я та по-батькові;
– дата народження;
– домашня адреса, контактні телефони (домашній та мобільний);
– повна назва навчального закладу, в якому навчається учасник;
– е-mail та підпис учасника.
   6. Робота в роздрукованому та електронному вигляді (диск CD-R) з заявкою на участь у конкурсі приймається до 15 квітня 2011 р. за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, Класичний приватний університет, ауд. 413, доцент кафедри менеджменту Комазов Павло Валерійович та за електронною адресою: komazov@mail.ru.