ОЛІМПІАДА З ОСНОВ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення
ОЛІМПІАДИ
З ОСНОВ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ З ОСНОВ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
1.1 Завдання на олімпіаду з основ держави та права (далі – олімпіада) складається з трьох блоків:
- тестовий, згідно зі ступенем складності має три рівня: рівні А і В - складаються з 10 тестових завдань, рівень С - з 6, всього - 26;
- теоретико-аналітичний, включає два завдання на знання юридичної термінології та порівняння (виконується схематично);
- практичний, включає два завдання з питань юридичної практики різного ступеня складності.
1.2 Кількість часу, відведеного для виконання всіх завдань олімпіади, складає - 2 академічні години (2 × 45 хвилин).
1.3 Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань олімпіади - 50.
1.4 Робоча мова - за вибором, українська або російська.
1.5 Відповіді не рецензуються та не повертаються. Апеляція, щодо результатів олімпіади не проводиться. Університет зберігає за собою виключне право щодо оцінювання відповідей та зарахування балів за результатами всіх турів олімпіади.
1.6 В олімпіаді можуть приймати участь учні 10-11 класів.

2 ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ ОЛІМПІАДИ

2.1 Початковим і кінцевим моментом виконання завдання олімпіади слід вважати час проголошений викладачем, що є відповідальним за організацію проведення туру (далі по тексту викладач).
2.2 Учасники олімпіади розпочинають свою роботу з виконання тестового завдання.
2.3 Виконання тестового завдання розпочинається і закінчується строго у відповідності із вказівками викладача. При порушені вказаної вимоги результати виконання тестового завдання не зараховуються (анулюються).
2.4 Тестове питання кожного блоку тестового завдання має п’ять варіантів відповідей. Учаснику олімпіади пропонується вибрати одну з тих яка на його погляд є правильною, шляхом закреслення квадрату, що відповідає номеру відповіді.
Питання у яких закреслено або позначено іншим шляхом дві або більше відповідей, незважаючи на те, що одна з них може бути правильною, не розглядаються, бали за результатами відповідей на такі питання не зараховуються.
2.5 Загальний термін виконання тестового завдання - 35 хвилин.
2.6 Загальний термін виконання теоретико-аналітичного та практичного завдання - 55 хвилин. Порядок проведення та час необхідний на виконання теоретико-аналітичного та практичного завдання встановлюється учасниками самостійно, у межах визначеного часу.
2.7 Всі завдання олімпіади повинні бути виконані строго у відповідності з даними УМОВАМИ, розбірливим почерком, з дотриманням правил українського або російського правопису, не містити виправлень, умовних позначень та скорочень, що не є загально прийнятими або таких, що знаходяться у тексті відповіді на завдання не на своєму місці.
2.8 Під час виконання завдання учаснику олімпіади суворо забороняється:
- мати при собі і користуватись будь-якими речами крім ручки та матеріалів для виконання завдання, наданих викладачем;
- будь-які консультації з іншими учасниками олімпіади;
- вставати з місця, ходити або виходити з аудиторії де проводиться олімпіада без дозволу викладача;
- порушувати тишу та заважати іншим учасникам.
Наслідком не виконання цих вимог є анулювання результатів роботи.
2.9 Оцінка відповіді на будь-яке питання завдання олімпіади, що містить у собі порушення вимог, викладених у п. 2.7, в залежності від кількості та характеру порушень, може бути або зменшена в межах максимально встановлених за виконання певного завдання балів, або не зараховується (анулюється). Відповіді, що виконані не розбірливим почерком, не розглядаються і не оцінюються.
2.10  Відповіді у яких не вказано шифр виконавця або, навпаки, вказано прізвище, адреса, школа виконавця не розглядаються.

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ

3.1 Мінімальна кількість балів, що може бути отримана при виконанні будь якого з завдань того або іншого блоку - 0,5 балів.

3.2 Максимальна кількість балів за виконання тестового завдання - 24:
3.2.1 за рівнем “А” - 5 (0,5 × 10);
3.2.2 за рівнем “В” - 10 (1 × 10);
3.2.3 за рівнем “С” - 9 (1,5 × 6).
3.3 Максимальна кількість балів за виконання теоретико-аналітичного завдання - 10:
3.3.1 за схематичне завдання - 5;
3.3.2 за завдання на порівняння - 5.
3.4 максимальна кількість балів за практичне завдання - 16:
3.4.1 за задачу № 1 - 8 балів;

3.4.2 за задачу № 2 - 8 балів.

 

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ОЛІМПІАДИ

Олімпіада проводиться у квітні поточного року (дата оголошується окремо) о 10-00 в ауд. 511п  Інституту права імені Володимира Сташиса.
Переможці та призери олімпіади запрошуються на урочисту церемонію підведення підсумків, яка відбудеться до 30 квітня поточного року в ауд. 511п  Інституту права імені Володимира Сташиса.
Переможці та призери олімпіади можуть претендувати на місця в регіональному замовленні на навчання за кошт університету для особливо обдарованих випускників загальноосвітніх закладів.