Перші захисти кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.05

      21 лютого в Класичному приватному університеті відбулися перші захисти кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 17.127.05 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук із соціальних комунікацій за спеціальностями

27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій

27.00.04 – теорія та історія журналістики

27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування

Вітаємо із захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій:

- Антонову Ольгу Вадимівну (Луганський національний університет ім. Т. Шевченко), науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Валентина Миколаївна Галич;

- Кічуру Лесю Володимирівну (Львівський національний університет ім. І. Франка), науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор Степан Андрійович Кость.