II Всеукраїнська науково –практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління»

11 березня в Класичному приватному університеті, за підтримки Академії наук вищої школи України, пройшла II Всеукраїнська науково –практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління»
Обмінятись досвідом приїхали вчені не лише з України, але й з інших країн. За словами організаторів метою конференції є обговорення актуальних питань розвитку методології системного аналізу, інформаційних технологій, а також застосування відповідних методів у прикладних дослідженнях. Серед багатьох відомих вчених також був Е. Соложенцев, автор книги «I³ технології для економіки», яка, до речі, перекладена у Франції та США .
Олена Месьянінова, студентка I курсу ІЖМК
 

 

 

 

Олена Месьянінова,  студентка I курсу  ІЖМК