Конференція „НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

     21 квітня в Класичному приватному університеті пройшла XIX Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених „НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”.
     Метою проведення конференції була генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України, як держави європейського рівня.

     Тематичні напрями роботи конференції: економічні проблеми сучасного суспільства та шляхи їх подолання, сучасні дослідження правознавчих проблем, стан і проблеми управління підприємствами в умовах ринкової економіки, особливості державного управління соціально-економічним розвитком України, автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології, теорія і практика засобів масової комунікації, філологічна освіта у XXI ст.: проблеми та перспективи, та багато інших.