для здобуття ступеня „Бакалавр” на старші курси (за скороченим терміном підготовки)