IV Міжнародна науково-практична конференція „СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ. ІНФОРМАТИКА. УПРАВЛІННЯ.” САІУ-2013

13-16 березня 2013 р. кафедра Системного аналізу та програмної інженерії Інституту управління Класичного приватного університету сумісно з Міністерством освіти і науки України, Академією наук вищої школи України, Запорізькою обласною державною адміністрацією провела ІV Міжнародну науково-практичну конференцію „Системний аналіз. Інформатика. Управління”.

 

 

 

 

Почесна президія конференції (зліва на право): професор Горбань О.М., професор Панкратова Н.Д., професор Корніч Г.В., професор Бахрушин В.Є.


До участі у конференції було залучено понад 250 учасників, з них 25 представників іноземних держав (Польща, Білорусь, Росія, Грузія), а також більше 220 вітчизняних науковців (докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів та слухачів магістратури) з 42 вищих навчальних закладів 15 областей України (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Ровенська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька).

Привітальним словом конференцію відкрив перший проректор Класичного приватного університету, д.ф.-м.н., професор, академік Академії наук вищої школи України – Горбань Олександр Миколайович.


У пленарному засіданні взяли участь:
Панкратова Наталія Дмитрівна, д.т.н., професор Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «КПІ»

Тимофієва Надія Костянтинівна, д.т.н., с.н.с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України

Козін Ігор Вікторович, д.ф.-м. н., доцент, ДВНЗ Запорізький національний університет

Денисенко Олександр Іванович, к.т.н., доцент Національної металургійної академії України,

Куссий Михайло Юрійович, к.е.н., доцент, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

 

Бахрушин Володимир Євгенійович, д.ф-м.н., професор кафедри системного аналізу та програмної інженерії Інституту управління Класичного приватного університету

Кириченко Людмила Олегівна, к.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки

Евланов Максим Вікторович, к.т.н., доцент, Харківський національний університет радіоелектроніки

Горбенко Віталій Іванович, к.ф-м.н., доцент, завідувач кафедри системного аналізу та програмної інженерії Інституту управління Класичного приватного університету

Кузнецов Владимир Иванович, к.т.н., с.н.с., Національна металургійна академія України

Бакурова Анна Володимирівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та статистки Інституту економіки Класичного приватного університету

Чабанюк Ярослав Михайлович, д.ф.-м.н., професор, Національний університет «Львівська політехніка»

Желдак Тимур Анатольевич, к.т.н., доцент, Національний гірничій університет

Коломоєць Геннадій Павлович, к.ф-м.н., доцент кафедри системного аналізу та програмної інженерії Інституту управління Класичного приватного університету 

Швець Юлій Олександрович, к.ф-м.н., доцент кафедри системного аналізу та програмної інженерії Інституту управління Класичного приватного університету

Сподіваємось, що конференція стала ще одним кроком на шляху становлення наукових, ділових та особистих контактів між науковцями України й інших держав та ще не один раз буде залучати до співпраці науковців і у наступні роки!