Порядок проведення вступного екзамену при прийомі на ОКР „Cпеціаліст”

Порядок проведення фахового випробування для осіб при прийомі на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста: випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” проводять фахові атестаційні комісії.

Програми фахових випробувань розробляються фаховими атестаційними комісіями і відповідають вимогам до отриманого попереднього освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Фахові випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” проводяться у формі усного екзамену з дисциплін, знання з яких є базовими для здобуття даного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Відповіді вступників при прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” повинні бути оформлені на аркуші усної відповіді на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії.

Під час фахового випробування екзаменатори відмічають правильність відповідей в аркуші усної відповіді, який по закінченню фахового випробування підписується екзаменаторами та вступником.
Інформація про результати фахового випробування оголошується вступникові в день його проведення.