Порядок та форма проведення фахового вступного випробування

Порядок проведення фахового випробування для осіб при прийомі на другий курс на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста: фахові випробування проводяться у формі усного екзамену з дисциплін, знання з яких є базовими для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”.
Відповіді вступників повинні бути оформлені на бланках аркушів усної відповіді на вступному випробуванні зі штампом Приймальної комісії.
Інформація про результати фахового випробування оголошується вступникові в день її проведення.
Фахові атестаційні комісії, як функціональні підрозділи Приймальної комісії, створюються наказом ректора Класичного приватного університету для проведення конкурсних фахових випробувань на навчання на другий курс за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Програми фахових випробувань для зазначеної категорії осіб розробляються фаховими атестаційними комісіями і відповідають вимогам до попередньо отриманого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.