ХХІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

ХХІ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” була проведена 18 квітня 2013 р. у Класичному приватному університеті. Ця подія присвячена 21-тій річниці його заснування та вже стала невід'ємною частиною весняних заходів університету. 

 

 

 

 

 

 

Головна мета конференції – генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

Роботу конференції урочисто відкрив вітальним словом проректор з наукової роботи, доктор юридичних наук, доцент Монаєнко Антон Олексійович.
 

У роботі конференції взяли участь студенти Класичного приватного університету, інших загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, таких як:
– Національний транспортний університет, м. Київ;
– Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України;
– Національний університет „Львівська політехніка”;
– Уманський педагогічний університет ім. Павла Тичини;
– Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького;
– Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
– Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка;
– Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка;
– Київський університет ім. Бориса Грінченка;
– Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка;
– Криворізький національний університет;
– Запорізький національний університет;
– Запорізький національний технічний університет;
– Національна академія внутрішніх справ, м. Київ;
– Таврійський національний університет ім. Вернадського, м. Сімферополь;
– Київський національний торговельно-економічний університет;
– Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ;
– Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ;
– Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк;
– Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту.

Крім того, у конференції прийняли участь представники Російської Федерації (Російська академія народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації, РФ, м. Орел); Російський державний соціальний університет, РФ, м. Москва).
Значимість події відмітив Заступник директора з наукової роботи Інституту права ім. В. Сташиса КПУ, к.ю.н., доцент Сергатий Микола Олександрович.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили:
Коллєгаєв Михайло Юрійович, старший викладач кафедри туризму та готельного господарства, м. Запоріжжя.
Туризм як складова індустрії активного відпочинку.
 

Віхорт Юлія Володимирівна, старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД та галузевого менеджменту ІУ КПУ, м. Запоріжжя.
Інноваційне забезпечення системи підготовки конкурентоспроможних управлінських кадрів у регіоні.
 

Борхович Світлана Миколаївна, викладач кафедри богослов'я ІУ КПУ, завідувач методичного кабінету Запорізької Єпархії УПЦ, м. Запоріжжя.
Педагогіка благочестя як фундамент для створення виховних програм.
 

Попова Олена Юріївна, аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Роль анімації у формуванні попиту на туристичний продукт.
 

Павелко Надія Іванівна, аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Державне регулювання страхування сільськогосподарської продукції в Україні.
 

Кісенко Олена Олександрівна, аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Формування психологічної культури майбутніх соціальних працівників: педагогічні умови.
 

Бородай Ганна Олегівна, аспірант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Удосконалена законодавства щодо пенсійного забезпечення суддів у відставці.

 

Аванесова Мальвіна Миколаївна, магістрант Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Протидія кримінальній субкультурі в Україні.

Нечаєва Ганна Ігорівна, студентка Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Шляхи підвищення економічної безпеки України в процесі транс націоналізації світової економіки.

Харченко Олена Дмитрівна, студентка Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Соціально-економічні наслідки інформатизації.

Гусєва Олександра Сергіївна, студентка Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права.
 

За кращі доповіді були нагороджені грамотами студенти молодших курсів, магістри, аспіранти, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів.

Позитивним у роботі конференції “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА” є те, що:
– конференція надала можливість залучити та заохочувати студентів до науково-дослідної роботи; обмінюватись досвідом, обговорювати наукові проблеми; брати активну участь у розвитку наукового товариства;
– проведення конференції стало традиційним щорічним заходом; статус конференції зростає;
– щорічно зростає кількість учасників, секцій, дискусійних круглих столів, ВНЗ, які долучаються до участі;
– учасниками конференції є не лише магістри та аспіранти вищих навчальних закладів країни, а й студенти молодших курсів, учні загальноосвітніх навчальних закладів;
– підвищується якість студентських наукових робіт: доповіді студентів носять проблемний, дослідницький характер, мають наукове та практичне значення;

Всі доповіді викликали активну дискусію серед присутніх

Взагалі конференція зібрала близько 1000 учасників. Праці конференції видані у вигляді збірника тез доповідей ХХІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених, м. Запоріжжя, 18 квітня 2013 р. : у 2 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя : Вид-во КПУ, 2013.