Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства», що відбулася 12-13 квітня 2013 р. у м. Кіровограді

12-13 квітня 2013 р. у м. Кіровограді на базі Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету за сприянням Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України та Інституту управління Класичного приватного університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні правові та організаційні проблеми публічного управління та судочинства».

Конференція проводилася в рамках теми фундаментального наукового дослідження «Теоретичні та практичні шляхи удосконалення цивільного, господарського та адміністративного судочинства в Україні в контексті вимог Європейської конвенції з прав людини». Державний реєстраційний номер 0113U00116.
До участі у конференції було залучено близько 200 учасників (докторів, кандидатів наук, докторантів, аспірантів та слухачів магістратури, юристів-практиків) з багатьох міст України та зарубіжжя, зокрема, Росії, Білорусії та Казахстану.

Привітальним словом конференцію відкрили:
Литвин Іван Іванович - проректор з науково-педагогічної роботи – директор Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету, кандидат юридичних наук;
Бобрик Володимир Іванович - завідувач наукового відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент.

Під час пленарного засідання виступили:
Мордвінов Олександр Григорович – завідувач кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор.
Формування економічних механізмів державного управління землекористуванням в аграрній сфері України

Гусаров Костянтин Володимирович – професор кафедри цивільного процесу Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», доктор юридичних наук.
Окремі питання легітимності рішень Вищого адміністративного суду України в практиці Європейського суду з прав людини

Бичкова Світлана Сергіївна – заступник начальника кафедри цивільного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, старший науковий співробітник відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент.
Чи має прокурор право звернення до суду для захисту прав, свобод чи інтересів невизначеного кола осіб?

Первомайський Олег Олексійович – старший науковий співробітник відділу приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, доцент кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.
Система органів державної виконавчої влади: пошук оптимальної моделі

Бобрик Володимир Іванович – завідувач наукового відділу юрисдикційних форм правового захисту суб’єктів приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук, доцент.
Процесуальні строки в цивілістичних процесах

Черненко Олена Анатоліївна – науковий співробітник відділу правових проблем підприємництва Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України, кандидат юридичних наук.
Новели процедури банкрутства державних підприємств в Україні

Після роботи секцій на другий день конференції відбулася екскурсія історичними місцями, зокрема учасники конференції відвідали музей Ракетних військ стратегічного призначення – один з унікальних військових музеїв. Він являє собою бойову стартову позицію з шахтно-пусковою установкою, командним пунктом запуску ракети шахтного базування, наземним обладнанням (холодильний центр, енергоблок, вартове приміщення з автоматизованими системами охорони) і допоміжними механізмами ракетного комплексу "ОС", які збережені у первісному вигляді. На території бойової позиції розміщена експозиція спеціальної ракетної техніки. Утримують технічне обладнання і механізми у робочому стані колишні офіцери-ракетники, які несли бойове чергування на зазначеному ракетному комплексі.


Організаційний комітет дякує всім за участь у роботі конференції та сподівається на подальшу плідну співпрацю.

Фотозвіт з конференції: