Загальні збори Президії Академії економічних наук України в КПУ

17-18 травня 2013 року у Класичному приватному університеті відбулися загальні збори Президії Академії економічних наук України.

  

 

 

 

 

 

 

Урочисту частину відкрив заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Запорожченко Андрій Григорійович, який вручив Грамоти Запорізької обласної державної адміністрації «За вагомий внесок у становлення та розвиток підготовки економічних кадрів Запорізького регіону» віце-президентам АЕН України – Білопольскому М.Г. та Ляшенку В.І., а також таким членам АЕН України: Лібановій Е.М., Гейцю В.М., Єфименко Т.І., Андрушківу Б.М.
 

З привітальним словом також виступили:
- Огаренко Віктор Миколайович, доктор наук з державного управління, професор, ректор Класичного приватного університету;
- Амоша Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Під час свого виступу Амоша Олександр Іванович висловив щиру подяку керівництву Класичного приватного університету за можливість проведення зборів Президії Академії економічних наук України у стінах Університету. Почесними грамотами Президії АЕН України за значний особистий внесок в розвиток економічної науки України було нагороджено:
 - ректора Класичного приватного університету – Огаренка Віктора Миколайовича – доктора наук з державного управління, професора; 
 - першого проректора Класичного приватного університету – Покатаєву Ольгу Вікторівну – доктора економічних та юридичних наук, професора; 
 - проректора з наукової роботи Класичного приватного університету – Монаєнка Антона Олексійовича – доктора юридичних наук, Заслуженого юриста України.

Також Президія АЕН України вирішила відзначити грамотами академії співробітників Класичного приватного університету, які здійснили значний особистий внесок у підготовку зборів, а саме:
- Сергєєву Людмилу Нільсовну, директора Інституту економіки Класичного приватного університету;
- Семенова Андрія Григоровича, завідувача кафедри економіки підприємства;
- Жилінську Людмилу Олександрівну, доцента кафедри економіки підприємства.

З нагоди 20-ї річниці з дня заснування Президії АЕН України були нагороджені медаллю імені М.Г. Чумаченка за активну особисту участь в її становленні такі члени академії:
1) академік-засновник, керівник Західного регіонального центру – Андрушків Богдан Миколайович;
2) академік-засновник, керівник Луганського міського відділення – Богачов Василь Іванович;
3) віце-президент АЕН України, Головний учений секретар – Ляшенко Вячеслав Іванович;
4) керівник Північно-Східного регіонального центру – Майорченко Віктор Несторович;
5) віце-президент АЕН України, керівник Донецького регіонального центру – Макогон Юрій Володимирович;
6) керівник Миколаївського міського відділення – Мірошниченко Олексій Володимирович;
7) керівник Севастопольського міського відділення – Нагорська Муза Миколаївна;
8) академік-засновник – Пилипчук Володимир Мефодійович;
9) академік-засновник, нинішній керівник Кримського регіонального центру – Подсолонко Володимир Андрійович;
10) керівник Полтавського міського відділення – Рогоза Микола Єгорович;
11) академік-засновник, віце-президент АЕН України – Савельєв Євген Васильович;
12) академік-засновник, керівник Запорізького міського відділення – Семенов Григорій Антонович;
13) академік-засновник – Столяров Василь Феодосійович;
14) керівник Придніпровського регіонального центру – Ткаченко Володимир Андрійович;
15) керівник Херсонського міського відділення – Труш Володимир Євдокимович;
16) керівник Кіровоградського міського відділення – Фільштейн Леонід Михайловича;
17) академік-засновник, перший керівник Кримського регіонального центру – Барков Яків Йосипович;
18) академік-засновник Кукурудз Іван Іванович.
 

Ректор Класичного приватного університету, Огаренко Віктор Миколайович вручив дипломи за значний внесок у розвиток університету, багаторічну спільну плідну працю, активну, суспільно значущу діяльність кавалерам нагрудного знака «За вагомий внесок у розвиток Класичного приватного університету», а саме:
– Президенту АЕНУ, академіку НАН України, доктору економічних наук, професору Амоші Олександру Івановичу;
– директору Інституту економіки і прогнозування НАН України, доктору економічних наук, професору, академіку НАН України Гейцю Валерію Михайловичу;
– віце-президенту АЕНУ, доктору економічних наук, професору Ляшенку Вячеславу Івановичу;
– академіку НАН України, доктору економічних наук, професору, Заслуженому економісту України Лібановій Еллі Марленівні;
– доктору економічних наук, професору, Заслуженому діячеві науки і техніки Андрушківу Богдану Миколайовичу;
– доктору економічних наук, професору, Заслуженому економісту України Єфименко Тетяні Іванівні.

 

Після урочистої частини відбулися слухання звітів Президії, ревізійної комісії та регіональних відділень АЕН України.