План науково-дослідної роботи Кіровоградського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету на 2013 рік
 
Затверджую
Проректор з наукової роботи
Класичного приватного університету
доктор юридичних наук, професор
____________________Монаєнко А.О.
«______» __________________2012 р.
 
 
ПЛАН
науково-дослідної роботи
Кіровоградського інституту державного та муніципального управління
Класичного приватного університету
на 2013 рік
 
№п\п
Найменування теми НДР
Замовник та підстави НДР
Заклади, які брали участь у розробленні НД і ДКР, форма реалізації роботи
Форми реалізації НДР
Термін проведення НД і ДКР
(місяць, рік)
Керівники та виконавці, їх посади, наукові ступені та вчені звання
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників
1.
Концепція проблемного навчання у вищій школі
КІДМУ КПУ, Пріоритетні напрямки наукових досліджень КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ,
КПУ
Наукова стаття
Травень
2013
Методист навчально-методичного відділу КІДМУ КПУ,
Терещенко О. В.
 
2. Проведення наукових досліджень з актуальних проблем юридичної науки
1.
Адміністративно-правовий статус органів місцевої влади
КІДМУ КПУ, Пріоритетні напрямки наукових досліджень КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ,
КПУ
Моногра-фія
Квітень
2013
Проректор з науково-педагогічної діяльності – директор КІДМУ КПУ, к.ю.н. Литвин І.І.
 
2.
Взаємодія місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: проблеми сьогодення
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Лютий
2013
Проректор з науково-педагогічної діяльності – директор КІДМУ КПУ, к.ю.н. Литвин І.І.
 
3.
Наукова стаття на тему: «Аналіз інституту делегованих повноважень у системі місцевих органів влади»
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Травень
2013
Проректор з науково-педагогічної діяльності – директор КІДМУ КПУ, к.ю.н. Литвин І.І.
 
4.
Наукова стаття на тему: «Структура консалтингових відносин: цивілістичний аспект»
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2013
Заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи КІДМУ КПУ, к.ю.н. Шаркова Г.Ю.
 
5.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Класифікація договорів про надання послуг»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2013
Заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи КІДМУ КПУ, к.ю.н. Шаркова Г.Ю.
 
6.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні питання кримінально-правової кваліфікації окремих злочинів проти власності»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Травень
2013
Завідувач кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Кричун Ю.А.
 
7.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні питання виконання окремих видів кримінальних покарань»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Лютий
2013
Завідувач кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Кричун Ю.А.
 
8.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Особливості правового регулювання екологічно чистої продукції»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2013
Доцент кафедри правознавства, к.е.н. Ушакова-Кирпач І.М.
 
9.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні проблеми правового регулювання оренди земель сільськогосподарського призначення»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Вересень
2013
Доцент кафедри правознавства, к.е.н. Ушакова-Кирпач І.М.
 
10.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Вплив інтеграційних процесів на інститут закриття кримінальних справ та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Квітень
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н. Степанов П.Л.
 
11.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Процесуальний статус обвинуваченого за новим кримінально-процесуальним законом»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Лютий
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н. Степанов П.Л.
 
12.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні проблеми проведення адміністративної реформи в Україні на сучасному етапі розвитку держави»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Окопник О.М.
 
13.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні проблеми відповідальності посадових осіб під час проведення адміністративної реформи в Україні»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Червень
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Окопник О.М.
 
14.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Удосконалення діяльності оперативних підрозділів прикордонної служби та ОВС щодо запобігання та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Травень
2013
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Телійчук В.Г.
 
15.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Оперативно-розшукове прогнозування як спосіб виявлення організаційно злочинних груп»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Вересень
2013
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., доцент Телійчук В.Г.
 
16.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні питання кваліфікації злочинів проти життя та здоров’я»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., Драгоненко А.О.
 
17.
Наукова стаття на тему наукового дослідження кафедри: «Актуальні питання кваліфікації злочинів у сфері службової діяльності»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Березень
2012
Доцент кафедри правознавства, к.ю.н., Драгоненко А.О.
 
18.
Наукова стаття на тему дисертаційного дослідження: «Підстави і принципи криміналізації складу злочину, передбаченого ст. 137 КК України»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Травень
2013
ст. викладач кафедри правознавства КІДМУ КПУ
Товмазова Є.М.
 
19.
Наукова стаття на тему дисертаційного дослідження: «Роль принципів права в механізмі забезпечення гендерної рівності»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Січень
2013
Ст. викладач кафедри правознавства КІДМУ КПУ
Ганзицька Т.О.
 
20.
Наукова стаття на тему дисертаційного дослідження: «Механізм правового регулювання як засіб забезпечення принципів права, що втілюють гендерну рівність в Україні: теоретико-правовий аналіз»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Лютий
2013
Ст. викладач кафедри правознавства КІДМУ КПУ
Ганзицька Т.О.
 
21.
«Неокласична філософія: методологічний аспект формування філософської парадигми»
 
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Наукова стаття
Лютий
2013
Доцент кафедри правознавства КІДМУ КПУ
Ігнатьєв В.А.
 
3. Дисертаційні дослідження
1.
Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Дисерта-ційне дослід-ження
травень
2013
Доцент кафедри кримінального права і кримінології ХНУВС, д.ю.н., доцент
Книженко О.О.
ст. викладач кафедри правознавства КІДМУ КПУ
Товмазова Є.М.
 
2.
Принципи права в механізмі забезпечення гендерної рівності
КІДМУ КПУ
КІДМУ КПУ
Дисерта-ційне дослід-ження
травень
2013
Перший проректор ХНУВС з навч.-метод. та наук. роботи, д.ю.н., проф. Головко О.М.
ст. викладач кафедри правознавства КІДМУ КПУ Ганзицька Т.О.,
спец-ть – 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 
4. Науково-дослідна робота студентів
1.
Проведення конкурсу на кращу наукову роботу
 
 
 
 
 
 
2.
Проведення конкурсу на краще наукове повідомлення
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проректор з науково-педагогічної діяльності –
директор Кіровоградського інституту
державного та муніципального управління КПУ
кандидат юридичних наук                                                                                                                               І. І. Литвин