Наукову діяльність аспірантів першого року навчання Класичного приватного університету розпочато!

6 листопада 2013 року в Класичному приватному університеті відбулися загальні збори для аспірантів першого року навчання.

Відкрила збори завідувач аспірантури та докторантури, кандидат юридичних наук, доцент Лариса Павлівна Заставська.

Із засадами продуктивної науково-дослідної роботи, основними правилами та вимогами щодо проведення наукової діяльності та методикою виконання дисертацій аспірантів ознайомили провідні науковці Класичного приватного університету: перший проректор, доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор Ольга Вікторівна Покатаєва; директор Інституту економіки, доктор економічних наук, професор Андрій Григорович Семенов; заступник директора з навчальної та навчально-методичної роботи Інституту права ім. В. Сташиса, кандидат юридичних наук, доцент Юлія Вікторівна Абакумова; завідувач кафедри міжнародного права та правознавства Інституту права ім. В. Сташиса, доктор юридичних наук, професор Сергій Валерійович Пєтков.

З вітальним словом виступили представники кафедр і інститутів Класичного приватного університету та наукові керівники аспірантів.

Майбутні науковці отримали консультацію щодо організаційних аспектів навчання в аспірантурі та роботи за індивідуальним календарним планом написання дисертації.

Науково-педагогічний склад президії зборів побажав аспірантам плідної наукової діяльності та результативної дослідницької роботи.