Відбулася III Міжнародна науково-практична конференція “Соціально-економічний розвиток України і регіонів”!

22 листопада 2013 року Інститут економіки Класичного приватного університету провів III Міжнародну науково-практичну конференцію “Соціально-економічний розвиток України і регіонів”.

До президії Міжнародної науково-практичної конференції увійшли провідні наукові та громадські діячі регіону та України: 

Огаренко Віктор Миколайович – доктор наук з державного управління, професор, ректор Класичного приватного університету; 

Гончарук Петро Адольфович – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації; 

Покатаєва Ольга Вікторівна – доктор економічних наук, доктор юридичних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету;

Монаєнко Антон Олексійович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету; 

Семенов Андрій Григорович – доктор економічних наук, професор, проректор – директор Інституту економіки Класичного приватного університету; 

Ляшенко В’ячеслав Іванович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник інституту економіки промисловості НАН України.

В роботі конференції взяли участь представники органів державної влади та місцевого самоврядування різних регіонів України, науково-педагогічного складу Класичного приватного університету, вищих навчальних закладів України та гості із близького зарубіжжя, а також докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, працівники підприємств та установ міста Запоріжжя. А саме представники наукових шкіл:

 • з України (40 учасників) серед яких: Інститут економіки Класичного приватного університету, Академія митної служби України, Дніпродзержинський державний технічний університет, Національна академія статистики, обліку та аудиту (м. Київ), ДВНЗ “Криворізький національний університет”, Полтавська державна аграрна академія, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,  Інститут економіки промисловості НАН України, Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, Національна академія статистики, обліку і аудиту (м. Київ); Донецький державний університет управління, Полтавська державна аграрна академія; Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Національна металургійна академія України, Кіровоградський національний технічний університет, РВУЗ Кримський інженерно-педагогічний університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Буковинський державний фінансово-економічний університет, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, Одеський національний економічний університет, Уманський національний університет садівництва, Дніпропетровська державна фінансова академія, Университет экономики и управления (г. Сімферополь) тощо;
 • з Росії (8 учасників) серед яких: Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет, Орловський філіал РАНГіДС, Российский государственный торгово-экономический университет, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ФГБОУ ВПО “Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ”, Академия при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный університет тощо;
 • з Латвії: lecturer of Rezeknes Augstskola, Latvia;
 • з Польщі: Lazarski University Warszawa, Poland;
 • з Білорусії: Академия управления при Президенте Республики Бєларусь, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия;
 • з Грузії: Академия наук туризма Грузии.

Учасники Міжнародної науково-практичної конференції виступили з науковими доповідями та провели обговорення за наступними тематичними напрямами:

 • Глобалізація економіки, міжнародне співробітництво та інтеграція.
 • Кількісні методи та моделювання соціально-економічних процесів.
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств та організацій України.
 • Сучасні аспекти мікро- та макроекономічних процесів в умовах національної економіки.
 • Фінансовий механізм розвитку підприємств та фінансово-кредитних установ.
 • Економічна ефективність діяльності підприємств в умовах конкуренції й невизначеності зовнішнього середовища.
 • Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
 • Податкові інструменти стимулювання соціально - економічного розвитку.

Потужний склад учасників конференції підтвердив її високий науково-практичний рівень та окреслив міжнародну географію учасників заходу.