Кафедра менеджменту та економіки
П.І.Б. завідувача кафедри, науковий ступінь, наукове звання

Коробчук Уляна Володимирівна - заступник завідувача кафедри, старший викладач.

Перелік викладачів кафедри, їх наукові звання, ступені
 

Штатні співробітники кафедри
 
 1. Шилова В.І., к.н. держ.упр., доцент
 2. Зінухов С.В., к.е.н.
 3. Меленюк В.О., к.н.держ.упр.
 4. Коробчук У.В., старший викладач
 5. Приходько Я.М., старший викладач
 6. Бугай Ю.С., старший викладач
 7. Зикіна В.О., старший викладач
 8. Каліцінська К.О., старший викладач
 9. Клюшнік М.А., старший викладач
 10. Кобченко Л.С., старший викладач
 11. Махова О.В., старший викладач
 12. Нижниченко І.О., старший викладач
 13. Сидорик Т.С., старший викладач
 14. Тивоненко Г.І., старший викладач
 15. Хохлов В.В., старший викладач
 16. Боронкіна А.В., старший викладач
 17. Вакарчук М.В., викладач
 18. Колісник Ю.В., викладач
 19. Ноша М.В., викладач
Сумісники кафедри:
 
1.Болдуєв М.В., д.держ.упр., доцент
2.Бугай І.В., проф. к.е.н., доцент
3.Карпенко А.В., к.е.н., доцент
4.Бандурко В.М., ст. викл.
5.Пастух Л.А., викладач
6.Федоренко Ю.А., викладач

Перелік методичних розробок, посібників

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту та економіки бере участь у наукових і науково-практичних конференціях, підготовці дисертаційних робіт, готує наукові публікації та науково-методичні розробки – підручники, навчальні посібники, опорні конспекти лекцій, збірники тестів та задач, ситуаційні вправи.
 
- Шилова В.І. Управління вивільнення та працевлаштування персоналу за допомогою програми Аутплейсмент //Матеріали II Міжнародної наукової - практичної конференції. – Запоріжжя: КПУ, 2012.
 
- Шилова В.І. Механізми впливу на управління системою вищої освіти в Україні: теоретичні аспекти// Міжнародний науково – практичний журнал№4. «Економіка і держава». – 2012.
 
- Шилова В.І. Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. -   Запоріжжя: КПУ, 2011.
 
- Карпенко А.В. Нормування праці: Навчально-практичний посібник. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 1.4/18-Г-1219 від 29.05.2009 р.).
 
- Коробчук У.В. Сучасний стан і перспективи розвитку менеджменту підприємств в Україні// Матеріали IV Всеукраїнської науково - практичної конференції. – Запоріжжя: КПУ, 2012.
 
- Коробчук У.В. Нова парадигма менеджменту ХХІ століття// Матеріали ХХ Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених. – Запоріжжя: КПУ, 2012.
 
Здійснюється робота над кандидатськими дисертаціями, зокрема:
 
Зикіна В.О. працює над кандидатською дисертацію на тему: «Формування стратегії інноваційної діяльності машинобудівельного підприємства» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. Захист планується у 2012-2013 р.
 
Каліцінська К.О. працює над кандидатською дисертацію на тему: «Управління економічною безпекою підприємства в умовах рейд цікавості» спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами.
 
Кобченко Л.С. працює над кандидатською дисертацію на тему: «Удосконалення системи загальної середньої освіти» спеціальність 20.00.02 – Механізми державного управління.
 
Сидорик Т.С. закінчила аспірантуру Львівської національної академії мистецтв, готує до захисту кандидатську дисертацію на тему: «Українська сатирична графіка Львова першої третини двадцятого століття (історія розвитку та художньо – стилістичні особливості) спеціальність 17.00.05 - Образотворче мистецтво.

Співробітництво, виробничі зв'язки кафедри

Кафедра менеджменту і економіки підтримує та розвиває зв'язки з іншими вищими навчальними закладами: Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Донецький державний університет управління, Житомирський національний агроекологічний університет.
 
Кафедра менеджменту та економіки постійно плідно співпрацює з різними установами м. Енергодара: ЗОШ №1, ТОВ Торговельна мережа «Славутич», Енергодарська міська рада.

E-mail кафедри, телефон кафедри, номер аудиторії кафедри

раб. т. (06139) 33235(внутр.т. 118)
ауд.308