Кафедра інформаційних та соціальних технологій
П.І.Б. завідувача кафедри, науковий ступінь, наукове звання

Барзенкова–М’ясникова Людмила Василівна, кандидат соціологичних наук, доцент, завідувач кафедрою ІСТ

Перелік викладачів кафедри, їх наукові звання, ступені
5.05010301 Розробка програмного забезпечення
6.050103 Програмна інженерія
7.05010301 Програмне забезпечення систем

Штатні співробітники:
 
 1. Нечипоренко Юрій Леонідович, к.т.н., доцент
 2. Приндюк Володимир Олександрович, старший викладач
 3. Водяна Наталя Геннадіївна, викладач
 4. Савицька Світлана Олександрівна, викладач
 5. Зубко Марина Леонідівна, викладач
 6. Борозенець Світлана Ігоровна, викладач
 
Сумісники:
 
 1. Горбенко Віталій Іванович, кандидат фізико-математичних наук, доцент
 2. Ліфанова Яна Владиславівна, кандидат економічних наук, доцент
 3. Головаха Роман Васильович, кандидат технічних наук, доцент
 4. Висоцька Наталія Іванівна, доцент

Перелік викладачів кафедри, їх наукові звання, ступені
5.13010101 Соціальна робота
6.030101 Соціологія
7.13010201 Соціальна робота
 
 

Штатні співробітники:
 
 1. Барзенкова – М’ясникова Людмила Василівна, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедрою
 2. Власенко Дмитро Йосипович, кандидат наук, доцент
 3. Грушовець Оксана Євгенівна – старший викладач
 4. Денісова Наталя Сергіївна - кандидат соціологічних наук, доцент
 5. Горшкова Валерія Олександрівна – викладач
 6. Тур Вікторія Вікторівна - викладач
 7. Щербина Сергій Степанович - кандидат соціологічних наук, доцент
 
Cумісники:
 
 1. Горбань Галина Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент
 2. Зоська Яна Володимирівна - доктор соціологічних наук, доцент
 3. Ядранський Дмитро Миколайович – професор, доктор соціологічних наук

Перелік методичних розробок, посібників

Горбенко В.І. Компьютерные сети: Методические указания к изучению курса и выполнению контрольных заданий; Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2005.- 51с., “Схемотехника компьютерных систем и сетей. Сети ЭВМ. Часть 1. Основные понятия и определения: Методические указания к изучению дисциплін”// Запорожье: ГУ «ЗИГМУ», 2003.-23с.
 
Горбенко В.І. Алгоритм термодинамічного моделювання впливу локального збудження системи на її склад// Складні системи і процеси. 2008 с.13-21.
 
Горбенко В.І. Квантово-химическое моделирвание взаимодействия газовых частиц с атомами графена Тези доповідей на Третій міжнародній науково-практичній конференції МЕТІТ-3, присвяченій 90-річчю НАН України: 21-23 травня 2008 р., Кременчук, Україна., 2008 - с.206-207
 
Ліфанова Я.В. Інформатизація управління закладом освіти, як одна з умов його розвитку//Нові технології – Кременчуг: – 2007. – 8 c.
 
Ліфанова Я.В. Системы дистанционного образования: организационные формы, поиск и выбор моделей//Держава та регіони.(Серія: Економіка та підприємництво) – 2008. - № . - C.
 
 Нечипоренко Ю.Л., Медицинские информационніе системы: состояние и проблемы. /Первая Российско-Тихоокеанская конференция в области компьютерных технологий и приложений, 6 – 9 сентября 2010, Владивосток, Россия
 
 Нечипоренко Ю.Л.. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Программирование для мобильных информационных систем", методические указания к лабораторным работам МЛ 2.06-09 для студентов дневной и заочной формы обучения по направлению подготовки 7.080403 - "Программное обеспечение систем"/ Энергодар: ЭИГМУ «КПУ», 2011. - 48 с.
 
 Нечипоренко Ю.Л. Інтерфейс електронної медичної картки на мобільному пристрої: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної відеоконференції "Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2012", 17-19 жовтня 2012 р., м. Київ, м. Запоріжжя
 
 Нечипоренко Ю. Л. Системи підтримки електронних медичних карток. Запорожский медицинский журнал. – 2012. - №6.

Наукова робота кафедри, наукові напрями, науковий потенціал

Тема науково-дослідної роботи: "Програмні засоби і технології забезпечення комп’ютерного інформаційного середовища"
 
"Хмарна технологія моніторингу та управління здоров"ям і здоровим образом життя" за участю кафедри медичної та фармацевтичної інформатики, "Університетської клініки" Запорізького державного медичного університету (ЗДМУ)
Монография – «Социокультурный капитал города» / С.Л. Катаев, Л.В. Барзенкова-Мясникова. – Запорожье: КПУ, 2012. – 152 с.

Співробітництво, виробничі зв'язки кафедри

Харківський Національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) Факультет Комп’ютерної інженерії і управління, Кафедра Автоматизації проектування обчислювальної техніки;
Національний авіаційний університет, Інститут комп'ютерних технологій, факультет комп'ютерних наук, кафедра інженерії програмного забезпечення;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупіка,
Інститут проблем реєстрації інформації НАНУ,
Запорізький державний медичний університет (ЗДМУ), кафедра медичної та фармацевтичної інформатики; Навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» ЗДМУ;
ВСП Запорізька ТЕС ВАТ «Дніпроенерго»;
ДП НАЕК «Енергоатом» ВП «Запорізька АЕС»;
Центр електрозв’язку №4 ВАТ „Укртелеком” Запорізька філія;
Енергодарське відділення НАСК «Оранта»;
Енергодарська СМСЧ №1;
Регіональний інтернет-провайдер DV-Com
ТОВ «ЕН-КОМП»;
Науково-методичний центр управління освіти м. Енергодар
Енергодарський КП „Виробничий комбінат „Тепло-водоканал”;
Клуб экстремальных видов спорта "Горизонт", Запорожье

E-mail кафедри, телефон кафедри, номер аудиторії кафедри
5.05010301 Розробка програмного забезпечення
6.050103 Програмна інженерія
7.05010301 Програмне забезпечення систем

телефон (06139) 33235, додатковий 113, додатковий 116
аудиторії 204, 206, 207

E-mail, телефон, аудиторії
5.13010101 Соціальна робота
6.030101 Соціологія
7.13010201 Соціальна робота
 

телефон (06139) 33235 додатковий 119
аудиторії 301, 309