Кафедра правознавства
П.І.Б. завідувача кафедри, науковий ступінь, наукове звання

Синиця В. М., заступник завідувача кафедрою

Перелік викладачів кафедри, їх наукові звання, ступені
 

Штатні співробітники кафедри
 
1.Алієв Р. В., доцент кафедри правознавства, к.ю.н.
2.Власенко Д. Й., професор кафедри правознавства, доцент, к.п.н.
3.Жеребко О. І., доцент, к.ю.н.
4. Пришляк М. І., старший викладач кафедри правознавства
5.Синиця В. М., старший викладач кафедри правознавства
6.Сировий О. В., доцент кафедри правознавства, доцент, к.ю.н.
7.Скляр О. О., викладач кафедри правознавства
 

Перелік методичних розробок, посібників

- Алієв Р.В. Управління правоохоронними органами України: сучасний стан, перспективи розвитку / Монографія / За загальною редакцією Т.О. Проценка, С.В. Пєткова / Пєтков С.В., Приймаченко Д.В., Проценко Т.О., Алієв Р.В. та ін.. – К.: КНТ, 2010. – 778 с.
- Алієв Р.В. Діяльність Державної кримінально-виконавчої служби України: адміністративно-правовий аспект / Авторська монографія / За загальною редакцією В.П. Пєткова, С.В. Пєткова, С.Ю. Соболь, А.О. Галай. Р.В. Алієв, О.В. Гулак та ін.. – К.: КНТ, 2011. - 664 с.
- Жеребко О.І. Сучасні проблеми судової експертизи / О.І. Жеребко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №12. – С. 163-166.
- Жеребко О.І. Оцінка експертом результатів експертного дослідження як передумова прийняття експертного рішення та формування висновку / О.І. Жеребко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2009. – №4. – С. 109-112.
- Жеребко О.І. Особливості підготовки експертів-криміналістів у сучасних умовах / О.І. Жеребко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренко. 2010. – №1. – С.198-203.
- Алієв Р.В. Адміністративна діяльність кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням : монографія / Р.В. Алієв ; {за заг. ред.. С.В. Пєткова}, - Запоріжжя : КПУ, 2009. 140 с.
- Пришляк М.І. Аналіз судової практики за цивільними позовами до лікувальних установ: можливості спеціалізованого правового захисту / М.І. Пришляк // Держава та регіони: Серія : Право. – 2009. – № 1. – С. 88– 95.
- Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк // Держава та регіони: Серія : Право. – 2009. – № 4. – С. 105– 109.
- Пришляк М.І. Сутність та значення медичного обстеження наречених у законодавстві України / М.І. Пришляк // Держава та регіони: Серія : Право. – 2010. – № 2. – С. 48– 54.
- Синиця В.М. Механізм забезпечення культурних прав і свобод громадян України / В.М.Синиця // Держава та регіони: Серія : Право. – 2010. – № 3. – С. 196– 202.
- Сировой О.В. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами правоохоронних органів України: Монографія / О.В.Сировой. - Запоріжжя: КПУ, 2009. — 144с.
- Сировой О.В. Управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України: організаційно-правовий аспект: навчальний посібник / О.В.Сировой, Арістова І.В.-Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 106 с.
- Сировой О.В. Економічна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Сировой, Крамаренко Ю.М., Курта Є.О. — Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. — 220с.
- Сировой О.В. Відомчі нормативно-правові акти управління інформаційними ресурсами ОВС України / О.В.Сировой О.В. // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2007. — №4. — С.95-103.
- Сировой О.В. Забезпечення права громадян на інформацію в діяльності правоохоронних органів України / О.В.Сировой О.В. // Держава та регіони. Серія: ПРАВО. — 2008. — №4. — С.126-129
- Сировой О.В. Правове регулювання перетворення інформації на інформаційні ресурси / О.В.Сировой О.В. // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — №4. — С.129-133.

Співробітництво, виробничі зв'язки кафедри

Кафедра менеджменту і економіки підтримує та розвиває зв'язки з іншими вищими навчальними закладами: Класичний приватний університет м. Запоріжжя, Донецький державний університет управління, Житомирський національний агроекологічний університет.
 
Кафедра менеджменту та економіки постійно плідно співпрацює з різними установами м. Енергодара: ЗОШ №1, ТОВ Торговельна мережа «Славутич», Енергодарська міська рада.

E-mail кафедри, телефон кафедри, номер аудиторії кафедри

раб.т. (06139) 33235 (внутр.т. 117)
ауд.307